fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Là Haut, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag 29 juli 2017 tot en met maandag 23 oktober 2017

Aantal teldagen : 77
Aantal teluren : 305h15

Aantal vogels : 62207
maandag  2017 08h10-18h15 08h10-18h15 - Duur : 07h35 
Wassende maansikkel (3 dagen) : Maansopkomst om 11h48 en maansondergang om 21h05
Zonsopkomst om 08h22 en zonsondergang om 18h39
Eerste daglicht om 07h49 en laatste om 19h12
Commentaar :
08h10-13h00 : 9 à 12°. Vent Ouest 2 Bft. Gris puis très faible bruine vers 11h30.,15h30-18h15 : .
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
133
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
2282
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
68
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
417
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
567
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
4135
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
642
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
172
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
223
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
935
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
228
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudhaan (Regulus regulus)
148
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
1762
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
4608
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
1169
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomklever (Sitta europaea)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
96
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
4203
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
31960
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
533
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
160
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
364
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
446
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
787
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
735
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
77
  Dagtotaal
15
trekkers
72
trekkers
1
trekker
63
trekkers
38
trekkers
195
trekkers
8
trekkers
4
trekkers
42
trekkers
5
trekkers
4
trekkers
3
trekkers
25
trekkers
81
trekkers
95
trekkers
3
trekkers
2
trekkers
212
trekkers
2827
trekkers
116
trekkers
6
trekkers
9
trekkers
42
trekkers
2
trekkers
36
trekkers
7
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde leeuwerik (Alaudidae sp.)
30
 Gegevens tonen Algemene soort Staartmees (Aegithalos caudatus)
28
  Dagtotaal
10
trekkers
3
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017