fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Dunes de Prunete, 2018
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van maandag 26 maart 2018 tot en met woensdag 18 april 2018

Aantal teldagen : 24
Aantal teluren : 295h05

Aantal vogels : 110231
woensdag  2018 06h30-20h20 06h30-20h20 - Duur : 13h50 
Wassende maansikkel (2 dagen) : Maansopkomst om 8h24 en maansondergang om 22h53
Zonsopkomst om 06h35 en zonsondergang om 20h06
Eerste daglicht om 06h06 en laatste om 20h36
Commentaar :
06h30-20h20 : Adrien de Montaudouin-Etienne Rogeau-Arnault Lebret- Coulomb Cassandra-Menard Paul- Goes Theodore- Fred Goes- Léna Collet
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Yelkouan Pijlstormvogel (Puffinus yelkouan)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
977
 Gegevens tonen Algemene soort Koereiger (Bubulcus ibis)
30
 Gegevens tonen Algemene soort Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)
16
 Gegevens tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
861
 Gegevens tonen Algemene soort Steppekiekendief (Circus macrourus)
24
 Gegevens tonen Algemene soort Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)
22
 Gegevens tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
40
 Gegevens tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Falco naumanni / tinnunculus (Falco naumanni / ...)
124
 Gegevens tonen Algemene soort Smelleken (Falco columbarius)
11
 Gegevens tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
19
 Gegevens tonen Algemene soort Griel (Burhinus oedicnemus)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Audouins Meeuw (Larus audouinii)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Zomertortel (Streptopelia turtur)
11
 Gegevens tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
2710
 Gegevens tonen Algemene soort Alpengierzwaluw (Apus melba)
44
 Gegevens tonen Algemene soort Bijeneter (Merops apiaster)
170
 Gegevens tonen Algemene soort Oeverzwaluw (Riparia riparia)
1412
 Gegevens tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
78446
 Gegevens tonen Algemene soort Roodstuitzwaluw (Cecropis daurica)
11
 Gegevens tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
2503
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde pieper (Anthus sp.)
157
 Gegevens tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
1220
 Gegevens tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
357
 Gegevens tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
1278
 Gegevens tonen Algemene soort Tapuit (Oenanthe oenanthe)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Wielewaal (Oriolus oriolus)
142
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
565
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde vinkachtige (Fringillidae sp....)
715
 Gegevens tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
6081
 Gegevens tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
1561
 Gegevens tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
475
 Gegevens tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
3329
  Dagtotaal
+ 6 plaatselijke
3
trekkers
7
trekkers
5
trekkers
+ 11 plaatselijke
45
trekkers
4
trekkers
2
trekkers
+ 1 plaatselijk
+ 3 plaatselijke
3
trekkers
2
trekkers
3
trekkers + 2 mogelijk plaatselijke
+ 1 wellicht plaatselijk
+ 2 plaatselijke
1
trekker
627
trekkers
2
trekkers
22
trekkers
112
trekkers
20420
trekkers
3
trekkers
188
trekkers
40
trekkers
248
trekkers
30
trekkers
185
trekkers
+ 1 pleisterend
5
trekkers
21
trekkers
8
trekkers
1
trekker
39
trekkers
14
trekkers
5
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018