fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Saint-Maurice-de-Rotherens, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van maandag 30 januari 2017 tot en met maandag 24 april 2017

Aantal teldagen : 55
Aantal teluren : 308h25

Aantal vogels : 17931
maandag  2017 07h30-17h00 07h30-17h00 - Duur : 09h30 
Afnemende maansikkel (27 dagen) : Maansopkomst om 5h46 en maansondergang om 18h08
Zonsopkomst om 06h34 en zonsondergang om 20h35
Eerste daglicht om 06h02 en laatste om 21h07
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
10
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde roofvogel (Falconiformes sp.)
15
 Gegevens tonen Algemene soort Wespendief (Pernis apivorus)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
1101
 Gegevens tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
356
 Gegevens tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
110
 Gegevens tonen Algemene soort Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Havik (Accipiter gentilis)
29
 Gegevens tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
411
 Gegevens tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
3222
 Gegevens tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
123
 Gegevens tonen Algemene soort Roodpootvalk (Falco vespertinus)
4
 Gegevens tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
16
 Gegevens tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
87
 Gegevens tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
911
 Gegevens tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
195
 Gegevens tonen Algemene soort Paapje (Saxicola rubetra)
6
 Gegevens tonen Algemene soort Bergfluiter (Phylloscopus bonelli)
3
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
945
  Dagtotaal
1
trekker
3
trekkers
2
trekkers
28
trekkers
2
trekkers
2
trekkers
1
trekker
1
trekker
5
trekkers
14
trekkers
8
trekkers
3
trekkers
4
trekkers
8
trekkers
83
trekkers
29
trekkers
6
trekkers
1
trekker
3
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017