fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Ferme des oiseaux de passage, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van woensdag 4 oktober 2017 tot en met maandag 16 oktober 2017

Aantal teldagen : 13
Aantal teluren : 126h25

Aantal vogels : 242724
maandag  2017 07h50-17h00 07h50-17h00 - Duur : 09h10 
Afnemende maansikkel (25 dagen) : Maansopkomst om 4h06 en maansondergang om 17h45
Zonsopkomst om 08h04 en zonsondergang om 18h56
Eerste daglicht om 07h33 en laatste om 19h26
Commentaar :
07h50-11h00 : Spot de 7h50 à 11h00,11h00-17h00 : Observation intermittente
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
13
 Gegevens tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
348
 Gegevens tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
25
 Gegevens tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
37
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde duif (Columba sp.)
220296
 Gegevens tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
201
 Gegevens tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
4015
 Gegevens tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
553
 Gegevens tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
126
 Gegevens tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
13
 Gegevens tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
334
 Gegevens tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
205
 Gegevens tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
108
 Gegevens tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
71
 Gegevens tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
394
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
163
 Gegevens tonen Algemene soort Staartmees (Aegithalos caudatus)
12
 Gegevens tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
177
 Gegevens tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
954
 Gegevens tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
284
 Gegevens tonen Algemene soort Ekster (Pica pica)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
253
 Gegevens tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
11058
 Gegevens tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
45
 Gegevens tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
106
 Gegevens tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
419
 Gegevens tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
5
 Gegevens tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
1321
 Gegevens tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
15
  Dagtotaal
3
trekkers
7
trekkers
3
trekkers
2
trekkers
5615
trekkers
2
trekkers
15
trekkers
28
trekkers
2
trekkers
1
trekker
6
trekkers
22
trekkers
5
trekkers
7
trekkers
65
trekkers
34
trekkers
12
trekkers
59
trekkers
44
trekkers
9
trekkers
1
trekker
31
trekkers
305
trekkers
7
trekkers
5
trekkers
6
trekkers
1
trekker
145
trekkers
2
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017