fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col de Baracuchet, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zondag 1 oktober 2017 tot en met vrijdag 20 oktober 2017

Aantal teldagen : 19
Aantal teluren : 208h00

Aantal vogels : 90538
vrijdag  2017 05h50-17h00 05h50-17h00 - Duur : 11h10 
Nieuwe maan (0 dag) : Maansopkomst om 8h30 en maansondergang om 19h37
Zonsopkomst om 08h08 en zonsondergang om 18h49
Eerste daglicht om 07h38 en laatste om 19h19
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
358
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
886
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
81
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
147
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
223
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde duif (Columba sp.)
3162
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
3845
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
352
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
730
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
449
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
15
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
1465
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
16
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
15
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
64
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
366
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
1117
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
76
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
1562
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
63883
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
224
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
32
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
110
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
886
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
1168
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
343
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
211
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
26
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
2880
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
40
  Dagtotaal
12
trekkers
31
trekkers
4
trekkers
2
trekkers
27
trekkers
94
trekkers
51
trekkers
23
trekkers
240
trekkers
81
trekkers
1
trekker
124
trekkers
2
trekkers
1
trekker
5
trekkers
37
trekkers
1
trekker
237
trekkers
8
trekkers
193
trekkers
9340
trekkers
67
trekkers
10
trekkers
5
trekkers
152
trekkers
227
trekkers
32
trekkers
53
trekkers
18
trekkers
104
trekkers
7
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Paridae sp. (Paridae sp.)
92
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
314
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
39
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
1604
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde vinkachtige (Fringillidae sp....)
2340
  Dagtotaal
7
trekkers
54
trekkers
6
trekkers
61
trekkers
134
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017