fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Les Conches, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag 22 juli 2017 tot en met maandag 16 oktober 2017

Aantal teldagen : 50
Aantal teluren : 224h30

Aantal vogels : 217974
maandag  2017 07h30-12h30 07h30-12h30 - Duur : 05h00 
Afnemende maansikkel (25 dagen) : Maansopkomst om 4h00 en maansondergang om 17h39
Zonsopkomst om 07h57 en zonsondergang om 18h50
Eerste daglicht om 07h27 en laatste om 19h20
Commentaar :
07h30-12h30 : Grand beau, très légères brumes en vallée le matin. Vent sud 2/3 avec rafales des 9h à 5+ 12° à22° MC
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
235
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
730
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
251
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Smelleken (Falco columbarius)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
43
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
4435
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
318
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
436
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
21930
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
1947
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
940
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Waterpieper (Anthus spinoletta)
20
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
52
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
1777
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
733
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roodborst (Erithacus rubecula)
488
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
168
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Beflijster (Turdus torquatus)
69
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
1254
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
7013
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
1172
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
205
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla)
282
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
2362
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
1261
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
805
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rotskruiper (Tichodroma muraria)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Kraai (Corvus corone)
61
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
1714
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
130582
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
160
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
32
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
340
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
2963
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
419
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
838
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
256
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
6432
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
55
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
21
  Dagtotaal
1
trekker
12
trekkers
2
trekkers
7
trekkers
1
trekker
2
trekkers
251
trekkers
11
trekkers
71
trekkers
2
trekkers
3
trekkers
1
trekker
52
trekkers
2
trekkers
2
trekkers
238
trekkers
28
trekkers
21
trekkers
13
trekkers
2
trekkers
209
trekkers
383
trekkers
2
trekkers
141
trekkers
8
trekkers
4
trekkers
29
trekkers
27
trekkers
21
trekkers
2
trekkers
1
trekker
261
trekkers
17290
trekkers
20
trekkers
6
trekkers
22
trekkers
268
trekkers
32
trekkers
54
trekkers
24
trekkers
112
trekkers
4
trekkers
4
trekkers
 Andere soorten
Totaal
  Dagtotaal
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017