fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Crêt des Roches, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag 15 juli 2017 tot en met zondag 24 september 2017

Aantal teldagen : 36
Aantal teluren : 261h05

Aantal vogels : 50898
zondag  2017 07h15-16h00 07h15-16h00 - Duur : 08h45 
Wassende maansikkel (3 dagen) : Maansopkomst om 11h37 en maansondergang om 21h53
Zonsopkomst om 07h23 en zonsondergang om 19h26
Eerste daglicht om 06h52 en laatste om 19h56
Commentaar :
07h15-08h00 : vent NE quasi nul; ciel dégagé; visibilité < 8 km,08h00-09h00 : Mer de nuages en vallée, visibilité < 5 km,09h00-10h00 : Visibilité < 12 km,12h00-13h00 : Visibilité < 18 km, vent E léger,13h00-14h00 : Visibilité < 25 km
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
36
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
364
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
1317
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
204
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
59
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
482
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
36
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
125
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
415
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
1122
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
27522
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
4923
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
391
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
193
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
45
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
18
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
62
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
49
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
36
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
565
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
84
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomklever (Sitta europaea)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
431
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Kraai (Corvus corone)
21
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
139
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
864
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
607
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
23
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
104
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
20
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
1166
  Dagtotaal
2
trekkers
1
trekker
135
trekkers
2
trekkers
7
trekkers
25
trekkers
1
trekker
6
trekkers
33
trekkers
464
trekkers
2
trekkers
576
trekkers
109
trekkers
3
trekkers
1
trekker
2
trekkers
5
trekkers
2
trekkers
4
trekkers
35
trekkers
8
trekkers
1
trekker
116
trekkers
34
trekkers
1
trekker
17
trekkers
7
trekkers
17
trekkers
141
trekkers
79
trekkers
6
trekkers
24
trekkers
1
trekker
89
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde kiekendief (Circus sp.)
7
 Gegevens tonen Algemene soort Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
2
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde duif (Columba sp.)
65
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
30
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde zwaluw (Hirundinidae sp.)
5202
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde pieper (Anthus sp.)
53
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
17
 Gegevens tonen Algemene soort Paridae sp. (Paridae sp.)
29
 Gegevens tonen Algemene soort Staartmees (Aegithalos caudatus)
34
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde kraaiachtige (Corvidae sp.)
7
 Gegevens tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
69
  Dagtotaal
1
trekker
1
trekker
2
trekkers
8
trekkers
2
trekkers
293
trekkers
2
trekkers
5
trekkers
2
trekkers
14
trekkers
5
trekkers
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017