fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Banc de l'Ilette , 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van woensdag 19 juli 2017 tot en met zondag 24 september 2017

Aantal teldagen : 7
Aantal teluren : 29h15

Aantal vogels : 10385
zondag  2017 07h30-13h00 07h30-13h00 - Duur : 05h30 
Wassende maansikkel (3 dagen) : Maansopkomst om 12h05 en maansondergang om 22h07
Zonsopkomst om 07h44 en zonsondergang om 19h47
Eerste daglicht om 07h11 en laatste om 20h19
Commentaar :
07h30-08h00 : Observations à partir du spot de référence. Vent d'E à SE 2 à 3 Bft ; temps très ensoleillé et doux. Observateur : Thierry Rigaux avec le concours de François Méranger en fin de session.
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
14
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Zilverreiger (Casmerodius albus)
98
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
136
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Lepelaar (Platalea leucorodia)
24
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
26
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Watersnip (Gallinago gallinago)
17
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
37
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Turkse Tortel (Streptopelia decaocto)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
16
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
256
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
22
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
1154
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
36
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
27
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
21
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwartkop (Sylvia atricapilla)
15
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Staartmees (Aegithalos caudatus)
34
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
1418
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
105
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
19
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
23
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
5980
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huismus (Passer domesticus)
27
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
106
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
36
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
186
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
19
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
7
  Dagtotaal
14
trekkers
98
trekkers
134
trekkers
22
trekkers
1
trekker
11
trekkers
+ 1 wellicht plaatselijk
3
trekkers
13
trekkers
37
trekkers
9
trekkers
4
trekkers
16
trekkers
2
trekkers
16
trekkers
2
trekkers
872
trekkers
18
trekkers
7
trekkers
4
trekkers
21
trekkers
13
trekkers
8
trekkers
1
trekker
34
trekkers
1342
trekkers
57
trekkers
7
trekkers
23
trekkers
4900
trekkers + 3000 pleisterende
+ 9 mogelijke trekkers
66
trekkers
5
trekkers
18
trekkers
1
trekker
162
trekkers
4
trekkers
19
trekkers
1
trekker
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Bergeend (Tadorna tadorna)
41
 Gegevens tonen Algemene soort Pijlstaart (Anas acuta)
5
 Gegevens tonen Algemene soort Koereiger (Bubulcus ibis)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slechtvalk (Falco peregrinus)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Groenpootruiter (Tringa nebularia)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Witgat (Tringa ochropus)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Regulus sp. (Regulus sp.)
5
 Gegevens tonen Algemene soort Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Kuifmees (Lophophanes cristatus)
-
  Dagtotaal
38
trekkers
5
trekkers
6
trekkers
+ 1 wellicht plaatselijk
+ 1 pleisterend
+ 1 pleisterend
5
trekkers
1
trekker
+ 1 wellicht plaatselijk
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017