fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col d'Organbidexka, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag 15 juli 2017 tot en met maandag 16 oktober 2017

Aantal teldagen : 94
Aantal teluren : 93h30

Aantal vogels : 161495
maandag  2017 13h00-14h00 13h00-14h00 - Duur : 01h00 
Afnemende maansikkel (25 dagen) : Maansopkomst om 4h31 en maansondergang om 18h02
Zonsopkomst om 08h19 en zonsondergang om 19h19
Eerste daglicht om 07h51 en laatste om 19h48
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
2664
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
7327
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
753
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
236
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
194
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde valk (Falco sp.)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
194
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
83
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kraanvogel (Grus grus)
193
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
1916
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
407
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
85
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
2038
  Dagtotaal
20
trekkers
54
trekkers
2
trekkers
4
trekkers
1
trekker
1
trekker
14
trekkers
3
trekkers
191
trekkers
8
trekkers
49
trekkers
6
trekkers
2
trekkers
460
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde meeuw (Larus sp.)
31
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
136
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
86
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
10889
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
3348
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
3040
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
1334
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
33
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
17
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Beflijster (Turdus torquatus)
68
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
10
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
71
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
214
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
10
 Gegevens tonen Algemene soort Japanse Nachtegaal (Leiothrix lutea)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
28
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
468
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
36180
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
143
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
420
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
165
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
3335
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
5499
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
10
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
2052
  Dagtotaal
29
trekkers
19
trekkers
15
trekkers
23
trekkers
1
trekker
63
trekkers
576
trekkers
33
trekkers
6
trekkers
1
trekker
6
trekkers
15
trekkers
17
trekkers
7
trekkers
3
trekkers
4
trekkers
346
trekkers
11517
trekkers
34
trekkers
47
trekkers
51
trekkers
487
trekkers
711
trekkers
5
trekkers
310
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017