fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col du Markstein - Trehkopf, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van dinsdag 15 augustus 2017 tot en met woensdag 20 september 2017

Aantal teldagen : 9
Aantal teluren : 27h10

Aantal vogels : 1722
woensdag  2017 08h00-12h00 08h00-12h00 - Duur : 04h00 
Nieuwe maan (29 dagen) : Maansopkomst om 7h13 en maansondergang om 20h00
Zonsopkomst om 07h16 en zonsondergang om 19h33
Eerste daglicht om 06h45 en laatste om 20h04
Commentaar :
08h00-12h00 : Vent du N ~15 km/h faiblissant à 8 km/h à midi. CN 25% au début et 90% en fin de séance. 4 °C. 9 °C à midi Phil Meyer.
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
322
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
224
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tapuit (Oenanthe oenanthe)
15
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Beflijster (Turdus torquatus)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Phylloscopus sp. (Phylloscopus sp.)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudhaan (Regulus regulus)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
215
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
106
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
24
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
205
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
141
  Dagtotaal
5
trekkers
1
trekker
157
trekkers
9
trekkers
2
trekkers
10
trekkers
+ 25 pleisterende
1
trekker
+ 12 plaatselijke
1
trekker
2
trekkers
+ 7 trekken niet door
53
trekkers
28
trekkers
1
trekker
3
trekkers
22
trekkers
15
trekkers
2
trekkers
20
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Oeverzwaluw (Riparia riparia)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomklever (Sitta europaea)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ekster (Pica pica)
-
  Dagtotaal
1
trekker
1
trekker
2
trekkers
5
trekkers
4
trekkers
1
trekker
2
trekkers
+ 3 plaatselijke
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017