fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Défilé de l'Ecluse, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag 15 juli 2017 tot en met donderdag 21 september 2017

Aantal teldagen : 69
Aantal teluren : 613h55

Aantal vogels : 135753
donderdag  2017 07h30-19h30 07h30-19h30 - Duur : 12h00 
Nieuwe maan (0 dag) : Maansopkomst om 8h26 en maansondergang om 20h32
Zonsopkomst om 07h22 en zonsondergang om 19h35
Eerste daglicht om 06h53 en laatste om 20h05
Commentaar :
07h30-19h30 : Observateurs: Rémi Metais (07h30-19h30), Jean-Pierre Matérac (8h00-19h30), Julia Devevey (7h30-16h30), Raymond Bedouet (13h-18h), Benjamin Brunot (07h30-19h30).
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
4288
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Zilverreiger (Casmerodius albus)
68
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
1220
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wespendief (Pernis apivorus)
3374
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
1838
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
549
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
354
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
1908
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
137
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
188
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
29
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
889
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
92
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
50633
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zwaluw (Hirundinidae sp.)
27819
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
17370
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
2978
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
102
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
166
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
66
  Dagtotaal
489
trekkers
3
trekkers
13
trekkers
5
trekkers
459
trekkers
20
trekkers
24
trekkers
191
trekkers
2
trekkers
15
trekkers
5
trekkers
209
trekkers
12
trekkers
1
trekker
1
trekker
25438
trekkers
8128
trekkers
1119
trekkers
44
trekkers
136
trekkers
2
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Witgat (Tringa ochropus)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
459
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Alpengierzwaluw (Apus melba)
44
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bijeneter (Merops apiaster)
472
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
265
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
1963
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
29
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
57
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
112
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
195
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
2
  Dagtotaal
1
trekker
13
trekkers
6
trekkers
277
trekkers
6
trekkers
99
trekkers
1
trekker
57
trekkers
3
trekkers
24
trekkers
5
trekkers
6
trekkers
2
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017