fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col de l'Escrinet, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van maandag 20 februari 2017 tot en met donderdag 30 maart 2017

Aantal teldagen : 38
Aantal teluren : 417h35

Aantal vogels : 220924
donderdag  2017 05h00-17h25 05h00-17h25 - Duur : 12h25 
Wassende maansikkel (2 dagen) : Maansopkomst om 9h05 en maansondergang om 23h06
Zonsopkomst om 07h25 en zonsondergang om 20h07
Eerste daglicht om 06h55 en laatste om 20h36
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
2957
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
1264
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slangenarend (Circaetus gallicus)
34
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
329
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
580
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
1085
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
46
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
338
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
5729
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)
328
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
518
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
41
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
960
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
14
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
6574
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
32
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kauw (Corvus monedula)
51
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Kraai (Corvus corone)
15
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde vinkachtige (Fringillidae sp....)
748
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
165938
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
4843
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
153
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
5384
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
6966
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
1485
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
236
  Dagtotaal
181
trekkers
11
trekkers
+ 1 plaatselijk
35
trekkers
22
trekkers + 1 mogelijk op trek
10
trekkers + 1 plaatselijk
2
trekkers
19
trekkers + 1 plaatselijk
57
trekkers
1
trekker
53
trekkers
8
trekkers
18
trekkers
1
trekker
22
trekkers
1
trekker
3
trekkers
1
trekker
12
trekkers
975
trekkers
144
trekkers
4
trekkers
369
trekkers
25
trekkers
83
trekkers
12
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vale Gier (Gyps fulvus)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slechtvalk (Falco peregrinus)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde pieper (Anthus sp.)
141
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwartkop (Sylvia atricapilla)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
41
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla)
44
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
911
  Dagtotaal
+ 7 plaatselijke
+ 1 plaatselijk
3
trekkers
2
trekkers
4
trekkers
5
trekkers
5
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017