fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col de l'Escrinet, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van maandag 20 februari 2017 tot en met maandag 17 april 2017

Aantal teldagen : 56
Aantal teluren : 648h33

Aantal vogels : 261236
maandag  2017 04h35-18h40 04h35-18h40 - Duur : 14h05 
Afnemende maan (20 dagen) : Maansopkomst om 1h21 en maansondergang om 10h59
Zonsopkomst om 06h52 en zonsondergang om 20h29
Eerste daglicht om 06h22 en laatste om 21h00
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
3675
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
10
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
1898
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
325
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slangenarend (Circaetus gallicus)
41
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
644
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
739
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
1208
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
102
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
957
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Smelleken (Falco columbarius)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
27
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
205
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Alpengierzwaluw (Apus melba)
280
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zwaluw (Hirundinidae sp.)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)
354
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
11756
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
1625
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
85
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
2837
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
3018
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
7059
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
171761
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
5350
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
12045
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
7147
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
3728
  Dagtotaal
5
trekkers
1
trekker
49
trekkers + 1 plaatselijk
7
trekkers
+ 1 plaatselijk
18
trekkers
1
trekker + 1 plaatselijk
17
trekkers + 1 plaatselijk + 1 mogelijk op trek
1
trekker + 1 plaatselijk + 1 mogelijk op trek
1
trekker
49
trekkers + 1 wellicht plaatselijk
1
trekker
5
trekkers
130
trekkers + 1 tegen de trekrichting in
1
trekker
1
trekker
2
trekkers
1084
trekkers
232
trekkers
8
trekkers
31
trekkers
744
trekkers
1
trekker
42
trekkers
2
trekkers
38
trekkers
5
trekkers
16
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde roofvogel (Falconiformes sp.)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vale Gier (Gyps fulvus)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Monniksgier (Aegypius monachus)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slechtvalk (Falco peregrinus)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Rotsduif (Columba livia)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde pieper (Anthus sp.)
1887
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
1701
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
41
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Cirlgors (Emberiza cirlus)
159
  Dagtotaal
1
trekker
+ 2 plaatselijke
+ 2 plaatselijke
+ 1 plaatselijk
1
trekker
126
trekkers
20
trekkers
1
trekker
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018