fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col de l'Escrinet, 2018
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zondag 18 februari 2018 tot en met maandag 19 maart 2018

Aantal teldagen : 29
Aantal teluren : 272h01

Aantal vogels : 100714
maandag  2018 05h35-18h20 05h35-18h20 - Duur : 12h28 
Wassende maansikkel (2 dagen) : Maansopkomst om 8h03 en maansondergang om 21h04
Zonsopkomst om 06h46 en zonsondergang om 18h53
Eerste daglicht om 06h16 en laatste om 19h22
Commentaar :
05h35-05h55 : Observateurs : M.SICRE; F.THEVENET; R.DALLARD; A.LADET; C.SCHELLENBERGER; M.RAPILLIARD; L.FELIX
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
1562
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ooievaar (Ciconia ciconia)
274
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
912
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
242
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slangenarend (Circaetus gallicus)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde kiekendief (Circus sp.)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
72
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
302
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
906
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
37
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kraanvogel (Grus grus)
337
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde duif (Columba sp.)
775
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
322
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
13303
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)
153
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
47
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
9
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
195
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
64
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
1659
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
36
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
19
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
24
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
5016
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
219
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kauw (Corvus monedula)
32
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
19036
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huismus (Passer domesticus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde vinkachtige (Fringillidae sp....)
33
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
48996
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
183
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
115
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
115
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
466
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
426
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
178
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
238
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
224
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde gors (Emberiza sp.)
84
  Dagtotaal
128
trekkers
2
trekkers
85
trekkers
3
trekkers + 1 plaatselijk
1
trekker + 1 plaatselijk
1
trekker
5
trekkers
17
trekkers + 2 plaatselijke
19
trekkers + 1 plaatselijk
4
trekkers + 2 plaatselijke
17
trekkers
18
trekkers
2
trekkers
938
trekkers + 1 tegen de trekrichting in
1
trekker
4
trekkers
1
trekker
16
trekkers
14
trekkers
157
trekkers
7
trekkers
3
trekkers
1
trekker
269
trekkers
2
trekkers
8
trekkers
1
trekker
1
trekker
1
trekker
3704
trekkers + 5 tegen de trekrichting in
15
trekkers
28
trekkers
19
trekkers
46
trekkers
17
trekkers
14
trekkers
10
trekkers + 2 tegen de trekrichting in
3
trekkers
4
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde roofvogel (Falconiformes sp.)
8
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde Accipiter (Accipiter gentilis...)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Dwergarend (Aquila pennata)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slechtvalk (Falco peregrinus)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde pieper (Anthus sp.)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwartkop (Sylvia atricapilla)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Regulus sp. (Regulus sp.)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
10
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
798
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
61
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Cirlgors (Emberiza cirlus)
185
  Dagtotaal
2
trekkers
1
trekker
1
trekker
+ 1 plaatselijk
1
trekker
2
trekkers
1
trekker
2
trekkers
1
trekker
2
trekkers
49
trekkers
10
trekkers
6
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018