fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Pointe du Hoc, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van woensdag 21 juni 2017 tot en met dinsdag 19 september 2017

Aantal teldagen : 58
Aantal teluren : 133h20

Aantal vogels : 26022
dinsdag  2017 09h30-18h00 09h30-18h00 - Duur : 03h00 
Afnemende maansikkel (28 dagen) : Maansopkomst om 6h34 en maansondergang om 20h06
Zonsopkomst om 07h47 en zonsondergang om 20h08
Eerste daglicht om 07h15 en laatste om 20h39
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rotgans (Branta bernicla)
21
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Smient (Anas penelope)
15
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wilde Eend (Anas platyrhynchos)
10
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slobeend (Anas clypeata)
288
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Zee-eend (Melanitta nigra)
10427
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roodkeelduiker (Gavia stellata)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Fuut (Podiceps cristatus)
44
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grauwe Pijlstormvogel (Puffinus griseus)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Scholekster (Haematopus ostralegus)
1113
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Steenloper (Arenaria interpres)
83
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Middelste Jager (Stercorarius pomarinus)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Jager (Stercorarius parasiticus)
271
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Jager (Stercorarius skua)
211
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vorkstaartmeeuw (Xema sabini)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Stern (Sterna sandvicensis)
2465
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visdief (Sterna hirundo)
3923
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Dwergstern (Sternula albifrons)
47
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Stern (Chlidonias niger)
8
  Dagtotaal
21
trekkers
14
trekkers
4
trekkers
17
trekkers
1043
trekkers
1
trekker
1
trekker
1
trekker
51
trekkers
2
trekkers
3
trekkers
22
trekkers
8
trekkers
1
trekker
7
trekkers
327
trekkers
786
trekkers
6
trekkers
3
trekkers
 Andere soorten
Totaal
  Dagtotaal
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017