fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Pointe du Hoc, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van woensdag 21 juni 2017 tot en met maandag 20 november 2017

Aantal teldagen : 102
Aantal teluren : 239h05

Aantal vogels : 115636
maandag  2017 08h45-10h00 08h45-10h00 - Duur : 01h15 
Wassende maansikkel (1 dag) : Maansopkomst om 9h53 en maansondergang om 19h01
Zonsopkomst om 08h23 en zonsondergang om 17h16
Eerste daglicht om 07h48 en laatste om 17h51
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rotgans (Branta bernicla)
24920
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bergeend (Tadorna tadorna)
2156
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slobeend (Anas clypeata)
515
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Zee-eend (Melanitta nigra)
17463
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Middelste Zaagbek (Mergus serrator)
207
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roodkeelduiker (Gavia stellata)
84
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Parelduiker (Gavia arctica)
22
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Fuut (Podiceps cristatus)
77
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Jan-van-Gent (Morus bassanus)
17554
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Scholekster (Haematopus ostralegus)
1309
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zilverplevier (Pluvialis squatarola)
182
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bonte Strandloper (Calidris alpina)
1330
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Calidris / Limicola / Tryngites sp. (Calidris /...)
1001
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wulp (Numenius arquata)
176
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Dwergmeeuw (Hydrocoloeus minutus)
3527
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)
4800
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zeekoet (Uria aalge)
74
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Alk (Alca torda)
1456
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Alk of Zeekoet (Uria aalge / Alca torda)
6638
  Dagtotaal
8
trekkers
15
trekkers
3
trekkers
3
trekkers
30
trekkers
4
trekkers
2
trekkers
1
trekker
194
trekkers
1
trekker
1
trekker
75
trekkers
20
trekkers
5
trekkers
14
trekkers
144
trekkers
3
trekkers
65
trekkers
340
trekkers
 Andere soorten
Totaal
  Dagtotaal
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017