fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Phare de Gatteville, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van dinsdag 10 januari 2017 tot en met maandag 13 november 2017

Aantal teldagen : 38
Aantal teluren : 86h35

Aantal vogels : 40379
maandag  2017 08h00-11h00 08h00-11h00 - Duur : 03h00 
Afnemende maansikkel (24 dagen) : Maansopkomst om 2h23 en maansondergang om 15h42
Zonsopkomst om 08h14 en zonsondergang om 17h24
Eerste daglicht om 07h39 en laatste om 17h59
Commentaar :
08h00-09h00 : + Aurélien Cordonnier,09h00-10h00 : + Aurélien Cordonnier,10h00-11h00 : + Aurélien Cordonnier
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rotgans (Branta bernicla)
169
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Zee-eend (Melanitta nigra)
330
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Middelste Zaagbek (Mergus serrator)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Noordse Stormvogel (Fulmarus glacialis)
69
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grauwe Pijlstormvogel (Puffinus griseus)
49
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Noordse Pijlstormvogel (Puffinus puffinus)
534
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vaal Stormvogeltje (Oceanodroma leucorhoa)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Jan-van-Gent (Morus bassanus)
21898
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
88
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis)
228
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bonte Strandloper (Calidris alpina)
20
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Middelste Jager (Stercorarius pomarinus)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Jager (Stercorarius parasiticus)
170
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Jager (Stercorarius skua)
396
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)
2007
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Dwergmeeuw (Hydrocoloeus minutus)
16
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)
2969
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zeekoet (Uria aalge)
867
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Alk (Alca torda)
2324
  Dagtotaal
4
trekkers
125
trekkers
2
trekkers
1
trekker
2
trekkers
1
trekker
1
trekker
2300
trekkers
9
trekkers
8
trekkers
1
trekker
3
trekkers
1
trekker
33
trekkers
40
trekkers
3
trekkers
2300
trekkers
750
trekkers
1500
trekkers
 Andere soorten
Totaal
  Dagtotaal
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017