fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Colline de Sion, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van dinsdag 15 augustus 2017 tot en met maandag 25 september 2017

Aantal teldagen : 42
Aantal teluren : 242h40

Aantal vogels : 32577
maandag  2017 07h00-13h00 07h00-13h00 - Duur : 06h00 
Wassende maansikkel (4 dagen) : Maansopkomst om 12h43 en maansondergang om 22h26
Zonsopkomst om 07h27 en zonsondergang om 19h26
Eerste daglicht om 06h56 en laatste om 19h57
Commentaar :
07h00-08h00 : LEBLANC G.; FABRE J.; SCHREIBER A.; REMAOUN S.,08h00-09h00 : AS; SR; JF; GL,09h00-10h00 : AS; SR; JF; GL,10h00-11h00 : AS; SR; JF; GL,11h00-12h00 : AS; SR; JF; GL; COLOMBAT M.; DUVAL DE COSTER J.,12h00-13h00 : AS; SR; JF; GL; MC; JDDC
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
441
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
22
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
54
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
39
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
67
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
111
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
42
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
41
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
5511
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
5791
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
1772
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
110
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
536
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
14
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
89
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
589
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
198
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
129
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwartkop (Sylvia atricapilla)
120
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Phylloscopus sp. (Phylloscopus sp.)
141
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla)
83
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Paridae sp. (Paridae sp.)
329
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
1006
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
2737
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
306
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
67
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kauw (Corvus monedula)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
2918
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
1204
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
3213
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
65
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
21
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
548
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
3217
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
12
  Dagtotaal
13
trekkers
1
trekker
1
trekker
2
trekkers + 1 plaatselijk
7
trekkers + 2 plaatselijke
1
trekker + 2 pleisterende
22
trekkers
15
trekkers
1
trekker
682
trekkers
213
trekkers
34
trekkers
62
trekkers
4
trekkers
5
trekkers
25
trekkers
124
trekkers
20
trekkers
8
trekkers
7
trekkers
3
trekkers
1
trekker
6
trekkers
56
trekkers
128
trekkers
13
trekkers
6
trekkers
1
trekker
198
trekkers
37
trekkers
288
trekkers
1
trekker
10
trekkers
23
trekkers
102
trekkers
2
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
48
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde leeuwerik (Alaudidae sp.)
14
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
31
 Gegevens tonen Algemene soort Buidelmees (Remiz pendulinus)
1
  Dagtotaal
1
trekker
14
trekkers
4
trekkers
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017