fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Pierre-Aiguille, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van vrijdag 10 februari 2017 tot en met zaterdag 22 april 2017

Aantal teldagen : 61
Aantal teluren : 504h00

Aantal vogels : 70488
zaterdag  2017 09h30-16h30 09h30-16h30 - Duur : 07h00 
Afnemende maansikkel (25 dagen) : Maansopkomst om 4h46 en maansondergang om 15h50
Zonsopkomst om 06h42 en zonsondergang om 20h35
Eerste daglicht om 06h11 en laatste om 21h06
Commentaar :
09h30-16h30 : B.Delhome
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
11967
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
66
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
52
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ooievaar (Ciconia ciconia)
4669
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wespendief (Pernis apivorus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
5051
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
673
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
771
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
1738
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
4428
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
128
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
437
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
56
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
18179
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)
867
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelpootmeeuw (Larus michahellis)
565
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
923
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Alpengierzwaluw (Apus melba)
692
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
2319
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
1129
 Gegevens tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
91
  Dagtotaal
22
trekkers
8
trekkers
6
trekkers
69
trekkers + 2 zwervende
1
trekker
20
trekkers
3
trekkers
5
trekkers
41
trekkers
3
trekkers
4
trekkers
32
trekkers
14
trekkers
15
trekkers
25
trekkers
67
trekkers
220
trekkers
10
trekkers
155
trekkers
170
trekkers
2
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Purperreiger (Ardea purpurea)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Vale Gier (Gyps fulvus)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)
9
 Gegevens tonen Algemene soort Reuzenstern (Hydroprogne caspia)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Bijeneter (Merops apiaster)
130
 Gegevens tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
16
 Gegevens tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
332
 Gegevens tonen Algemene soort Grijze Gors (Emberiza cia)
2
  Dagtotaal
3
trekkers
+ 4 zwervende
1
trekker
2
trekkers
18
trekkers
4
trekkers
4
trekkers
2
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017