fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Gruissan - étang de l'Ayrolle, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zondag 29 januari 2017 tot en met maandag 17 april 2017

Aantal teldagen : 41
Aantal teluren : 256h25

Aantal vogels : 116694
maandag  2017 07h00-19h00 07h00-19h00 - Duur : 12h00 
Afnemende maan (20 dagen) : Maansopkomst om 1h22 en maansondergang om 11h10
Zonsopkomst om 07h01 en zonsondergang om 20h33
Eerste daglicht om 06h31 en laatste om 21h02
Commentaar :
07h00-19h00 : suivi étang ayrolle, M.Zimmerli, C. Bouffet,S. Garandeau, L. Ferradou,E. Verrier, D. Clément, Y. Borremans, P. Mac Hug
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
691
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
92
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Purperreiger (Ardea purpurea)
16
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
29
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ooievaar (Ciconia ciconia)
4313
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wespendief (Pernis apivorus)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
1648
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
26
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
718
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Steppekiekendief (Circus macrourus)
10
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)
47
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
1363
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
61
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
47
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
1535
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roodpootvalk (Falco vespertinus)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Smelleken (Falco columbarius)
38
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
63
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
373
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Dunbekmeeuw (Chroicocephalus genei)
216
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)
100
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Dwergstern (Sternula albifrons)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
2367
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
4550
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Alpengierzwaluw (Apus melba)
130
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bijeneter (Merops apiaster)
241
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
30499
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roodstuitzwaluw (Cecropis daurica)
16
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
6034
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Duinpieper (Anthus campestris)
17
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
4851
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
5536
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
1936
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
946
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
3636
  Dagtotaal
35
trekkers
6
trekkers
6
trekkers
6
trekkers
95
trekkers
5
trekkers
367
trekkers
3
trekkers
96
trekkers
1
trekker
1
trekker
14
trekkers
301
trekkers
4
trekkers
6
trekkers
216
trekkers
1
trekker
6
trekkers
17
trekkers
28
trekkers
14
trekkers
13
trekkers
1
trekker
42
trekkers
3374
trekkers
1
trekker
67
trekkers
8305
trekkers
2
trekkers
2965
trekkers
5
trekkers
1
trekker
1407
trekkers
3
trekkers
5
trekkers
10
trekkers
36
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Steltkluut (Himantopus himantopus)
16
 Gegevens tonen Algemene soort Groenpootruiter (Tringa nebularia)
3
  Dagtotaal
1
trekker
3
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017