fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Gruissan-Narbonne, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van maandag 24 juli 2017 tot en met zondag 8 oktober 2017

Aantal teldagen : 36
Aantal teluren : 342h41

Aantal vogels : 94126
zondag  2017 06h00-16h30 06h00-16h30 - Duur : 10h30 
Afnemende maan (17 dagen) : Maansopkomst om 21h23 en maansondergang om 10h41
Zonsopkomst om 07h53 en zonsondergang om 19h16
Eerste daglicht om 07h25 en laatste om 19h44
Commentaar :
06h00-16h30 : Mathieu Bourgeois, Leïla Benichou, François Loppin, Simone & Pierre Brisseau et Kristin Pollen
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
399
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
210
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ooievaar (Ciconia ciconia)
9573
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wespendief (Pernis apivorus)
7566
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
259
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slangenarend (Circaetus gallicus)
227
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
721
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
3441
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
242
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Dwergarend (Aquila pennata)
18
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
58
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
1162
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Smelleken (Falco columbarius)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
73
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde duif (Columba sp.)
2966
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
359
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
942
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Oeverzwaluw (Riparia riparia)
620
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)
83
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
2024
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
1557
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
39
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
28
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
39
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
1518
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
16
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
41
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
224
  Dagtotaal
5
trekkers
3
trekkers
1
trekker
14
trekkers
10
trekkers
2
trekkers
12
trekkers
132
trekkers
18
trekkers
+ 5 tegen de trekrichting in
4
trekkers
14
trekkers
1
trekker
1
trekker
2957
trekkers
182
trekkers
852
trekkers
3
trekkers
25
trekkers
36
trekkers
32
trekkers
6
trekkers
4
trekkers
10
trekkers
15
trekkers
4
trekkers
1235
trekkers
1
trekker
1
trekker
10
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Havikarend (Aquila fasciata)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Fitis (Phylloscopus trochilus)
4
  Dagtotaal
+ 2 plaatselijke + 1 wellicht plaatselijk
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017