fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Mont Mourex, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag 15 juli 2017 tot en met maandag 18 september 2017

Aantal teldagen : 56
Aantal teluren : 380h45

Aantal vogels : 34828
maandag  2017 07h00-16h10 07h00-16h10 - Duur : 09h10 
Afnemende maansikkel (27 dagen) : Maansopkomst om 4h59 en maansondergang om 19h03
Zonsopkomst om 07h18 en zonsondergang om 19h40
Eerste daglicht om 06h48 en laatste om 20h10
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
75
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ooievaar (Ciconia ciconia)
1288
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde roofvogel (Falconiformes sp.)
23
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wespendief (Pernis apivorus)
1372
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
5833
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
311
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
120
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Havik (Accipiter gentilis)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
88
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
315
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde Aquila (Aquila sp.)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
19
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
37
  Dagtotaal
12
trekkers
1
trekker
2
trekkers
17
trekkers
1
trekker
175
trekkers
11
trekkers
1
trekker
28
trekkers
162
trekkers
1
trekker
1
trekker
5
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
499
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Zilverreiger (Casmerodius albus)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Alpengierzwaluw (Apus melba)
21
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
556
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
369
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
123
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Phylloscopus sp. (Phylloscopus sp.)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
30
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
53
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
186
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
24
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
408
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
831
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
123
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
141
  Dagtotaal
123
trekkers
1
trekker
5
trekkers
24
trekkers
14
trekkers
49
trekkers
3
trekkers
1
trekker
2
trekkers
4
trekkers
1
trekker
1
trekker
1
trekker
12
trekkers
9
trekkers
68
trekkers
7
trekkers
18
trekkers
76
trekkers
10
trekkers
40
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017