fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col du Fau, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zondag 3 september 2017 tot en met zondag 24 september 2017

Aantal teldagen : 3
Aantal teluren : 12h30

Aantal vogels : 2648
zondag  2017 07h45-12h15 07h45-12h15 - Duur : 04h30 
Wassende maansikkel (3 dagen) : Maansopkomst om 11h37 en maansondergang om 22h03
Zonsopkomst om 07h27 en zonsondergang om 19h30
Eerste daglicht om 06h58 en laatste om 20h00
Commentaar :
07h45-12h15 : A.Lebfvre,C.Cayrasso, C.Chabrol, L.Puch
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slangenarend (Circaetus gallicus)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
31
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zwaluw (Hirundinidae sp.)
2081
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde pieper (Anthus sp.)
4
 Gegevens tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
135
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
118
  Dagtotaal
4
trekkers
1
trekker
1
trekker
2
trekkers
3
trekkers
1
trekker
1
trekker
29
trekkers
2
trekkers
1897
trekkers
4
trekkers
2
trekkers
135
trekkers
111
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
15
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
135
 Gegevens tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
6
 Gegevens tonen Algemene soort Raaf (Corvus corax)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
12
  Dagtotaal
1
trekker
1
trekker
6
trekkers
4
trekkers
1
trekker
2
trekkers
5
trekkers
135
trekkers
3
trekkers
6
trekkers
1
trekker
8
trekkers
4
trekkers
2
trekkers
12
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017