fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Cap de la Hague, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van woensdag 15 februari 2017 tot en met zondag 23 april 2017

Aantal teldagen : 28
Aantal teluren : 66h30

Aantal vogels : 14398
zondag  2017 09h00-11h00 09h00-11h00 - Duur : 02h00 
Afnemende maansikkel (26 dagen) : Maansopkomst om 5h50 en maansondergang om 17h25
Zonsopkomst om 06h57 en zonsondergang om 21h13
Eerste daglicht om 06h22 en laatste om 21h49
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Zee-eend (Melanitta nigra)
1660
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roodkeelduiker (Gavia stellata)
117
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Parelduiker (Gavia arctica)
86
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Noordse Stormvogel (Fulmarus glacialis)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Calidris / Limicola / Tryngites sp. (Calidris /...)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Regenwulp (Numenius phaeopus)
206
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Middelste Jager (Stercorarius pomarinus)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Jager (Stercorarius parasiticus)
14
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)
43
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Stern (Sterna sandvicensis)
1718
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visdief (Sterna hirundo)
62
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zeekoet (Uria aalge)
9
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Alk of Zeekoet (Uria aalge / Alca torda)
200
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Oeverzwaluw (Riparia riparia)
326
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
1209
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
131
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
1937
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
308
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tapuit (Oenanthe oenanthe)
115
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
2317
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
935
  Dagtotaal
21
trekkers
1
trekker
1
trekker
2
trekkers + 5 tegen de trekrichting in
3
trekkers
10
trekkers
4
trekkers
1
trekker
2
trekkers
143
trekkers
13
trekkers
1
trekker
1
trekker
42
trekkers
107
trekkers
2
trekkers
3
trekkers
3
trekkers
2
trekkers
17
trekkers
9
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
5
  Dagtotaal
3
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017