fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Etang de Canet-Saint-Nazaire, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zondag 29 januari 2017 tot en met dinsdag 21 maart 2017

Aantal teldagen : 29
Aantal teluren : 171h10

Aantal vogels : 67839
dinsdag  2017 06h30-17h00 06h30-17h00 - Duur : 10h30 
Afnemende maansikkel (23 dagen) : Maansopkomst om 2h28 en maansondergang om 12h19
Zonsopkomst om 06h48 en zonsondergang om 19h01
Eerste daglicht om 06h20 en laatste om 19h29
Commentaar :
06h30-17h00 : Observateurs: Anthony Chaillou, CLaude Ruchet et Yves Aleman
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
2472
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
62
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ooievaar (Ciconia ciconia)
2927
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Lepelaar (Platalea leucorodia)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
445
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
22
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slangenarend (Circaetus gallicus)
33
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
272
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
124
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
53
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
152
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kraanvogel (Grus grus)
1681
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witgat (Tringa ochropus)
38
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
1771
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
30
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
2091
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Hop (Upupa epops)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)
1267
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
238
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
249
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
15
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
1948
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
35911
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
7788
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
195
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
1003
  Dagtotaal
128
trekkers
4
trekkers
35
trekkers
3
trekkers
18
trekkers
1
trekker
1
trekker
40
trekkers
7
trekkers
2
trekkers
1
trekker
8
trekkers
+ 1 pleisterend
5
trekkers
147
trekkers
1
trekker
421
trekkers
2
trekkers
12
trekkers
59
trekkers
13
trekkers
3
trekkers
13
trekkers
116
trekkers
326
trekkers
18
trekkers
69
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Zilverreiger (Casmerodius albus)
8
 Gegevens tonen Algemene soort Kleine Plevier (Charadrius dubius)
22
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
48
 Gegevens tonen Algemene soort Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
3
  Dagtotaal
8
trekkers
3
trekkers
1
trekker
2
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017