fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Etang de Canet-Saint-Nazaire, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zondag 29 januari 2017 tot en met zaterdag 29 april 2017

Aantal teldagen : 54
Aantal teluren : 376h30

Aantal vogels : 177728
zaterdag  2017 07h15-11h00 07h15-11h00 - Duur : 03h45 
Wassende maansikkel (3 dagen) : Maansopkomst om 9h21 en geen maansondergang
Zonsopkomst om 06h44 en zonsondergang om 20h46
Eerste daglicht om 06h13 en laatste om 21h16
Commentaar :
07h15-11h00 : Observateurs: Phillipe et Marie-Rose Meyer.Bascule marin
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
3450
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Purperreiger (Ardea purpurea)
39
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wespendief (Pernis apivorus)
65
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
2519
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
121
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
1673
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)
61
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
1976
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zomertortel (Streptopelia turtur)
74
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
39161
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bijeneter (Merops apiaster)
1139
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Oeverzwaluw (Riparia riparia)
393
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
40418
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roodstuitzwaluw (Cecropis daurica)
29
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
4955
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
363
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
3715
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wielewaal (Oriolus oriolus)
23
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
2781
  Dagtotaal
5
trekkers
2
trekkers
5
trekkers
4
trekkers
1
trekker
2
trekkers
1
trekker
11
trekkers
8
trekkers
337
trekkers
242
trekkers
2
trekkers
1230
trekkers
1
trekker
24
trekkers
1
trekker
27
trekkers
4
trekkers
1
trekker
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kwak (Nycticorax nycticorax)
15
 Gegevens tonen Algemene soort Scharrelaar (Coracias garrulus)
10
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde pieper (Anthus sp.)
48
 Gegevens tonen Algemene soort Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Grasmus (Sylvia communis)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Fitis (Phylloscopus trochilus)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Roodkopklauwier (Lanius senator)
1
  Dagtotaal
2
trekkers
2
trekkers
1
trekker
+ 1 pleisterend
+ 1 pleisterend
+ 1 pleisterend
+ 1 pleisterend
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017