fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Etang de Canet-Saint-Nazaire, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zondag 29 januari 2017 tot en met dinsdag 23 mei 2017

Aantal teldagen : 62
Aantal teluren : 446h15

Aantal vogels : 266742
dinsdag  2017 08h45-19h00 08h45-19h00 - Duur : 10h15 
Afnemende maansikkel (27 dagen) : Maansopkomst om 5h00 en maansondergang om 18h18
Zonsopkomst om 06h17 en zonsondergang om 21h11
Eerste daglicht om 05h44 en laatste om 21h45
Commentaar :
08h45-19h00 : Observateurs: Anthony Chaillou, Claude Ruchet, Yves Aleman et Jean-Baptiste Mazéries Fin de la saison 2017!
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ooievaar (Ciconia ciconia)
3782
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte ibis (Plegadis falcinellus)
45
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wespendief (Pernis apivorus)
1596
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
2848
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slangenarend (Circaetus gallicus)
45
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
2424
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
234
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zomertortel (Streptopelia turtur)
130
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
91858
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Alpengierzwaluw (Apus melba)
999
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bijeneter (Merops apiaster)
4403
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Oeverzwaluw (Riparia riparia)
582
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
65021
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roodstuitzwaluw (Cecropis daurica)
35
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
9258
  Dagtotaal
13
trekkers
+ 15 zwervende
57
trekkers
5
trekkers
1
trekker
2
trekkers
3
trekkers
3
trekkers
10748
trekkers
1
trekker
6
trekkers
8
trekkers
55
trekkers
1
trekker
69
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Aasgier (Neophron percnopterus)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Steppekiekendief (Circus macrourus)
11
 Gegevens tonen Algemene soort Roodpootvalk (Falco vespertinus)
22
 Gegevens tonen Algemene soort Eleonora's Valk (Falco eleonorae)
8
 Gegevens tonen Algemene soort Slechtvalk (Falco peregrinus)
4
  Dagtotaal
1
trekker
+ 1 tegen de trekrichting in
11
trekkers
3
trekkers
+ 1 wellicht plaatselijk
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018