fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Etang de Canet-Saint-Nazaire, 2018
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van dinsdag 23 januari 2018 tot en met maandag 19 maart 2018

Aantal teldagen : 16
Aantal teluren : 68h49

Aantal vogels : 22358
maandag  2018 06h45-10h30 06h45-10h30 - Duur : 03h45 
Wassende maansikkel (2 dagen) : Maansopkomst om 8h10 en maansondergang om 21h08
Zonsopkomst om 06h52 en zonsondergang om 18h59
Eerste daglicht om 06h24 en laatste om 19h27
Commentaar :
06h45-10h30 : David Thibault, Yves Aleman
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
811
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
45
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
330
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
47
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
81
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
40
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kraanvogel (Grus grus)
435
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kievit (Vanellus vanellus)
1980
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
771
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
956
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Alpengierzwaluw (Apus melba)
41
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
517
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)
123
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
99
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
116
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
266
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Kraai (Corvus corone)
24
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
10241
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
528
  Dagtotaal
63
trekkers
7
trekkers
22
trekkers
1
trekker
4
trekkers
9
trekkers
1
trekker
10
trekkers
1
trekker
81
trekkers
134
trekkers
21
trekkers
3
trekkers
7
trekkers
9
trekkers
5
trekkers
23
trekkers
3
trekkers
171
trekkers
96
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
16
 Gegevens tonen Algemene soort Raaf (Corvus corax)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
9
  Dagtotaal
3
trekkers
2
trekkers
1
trekker
1
trekker
4
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018