fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Subigerberg, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag 16 september 2017 tot en met vrijdag 20 oktober 2017

Aantal teldagen : 29
Aantal teluren : 285h15

Aantal vogels : 93650
vrijdag  2017 07h00-16h00 07h00-16h00 - Duur : 08h00 
Nieuwe maan (0 dag) : Maansopkomst om 8h17 en maansondergang om 19h20
Zonsopkomst om 07h56 en zonsondergang om 18h33
Eerste daglicht om 07h25 en laatste om 19h04
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
97
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Havik (Accipiter gentilis)
23
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
286
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
504
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
163
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groene Specht (Picus viridis)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Specht (Dryocopus martius)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
137
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
777
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Waterpieper (Anthus spinoletta)
51
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
64
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
1331
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Beflijster (Turdus torquatus)
29
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
466
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
93
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
155
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
41
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
1496
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
30
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
2590
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
6201
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
3790
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Notenkraker (Nucifraga caryocatactes)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Raaf (Corvus corax)
23
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
2362
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
38597
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
101
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
169
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
1448
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
10327
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
45
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
191
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
137
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
1772
  Dagtotaal
1
trekker
1
trekker
5
trekkers
15
trekkers
1
trekker
+ 1 trekt niet door
+ 1 trekt niet door
+ 1 trekt niet door
1
trekker
1
trekker
368
trekkers
1
trekker
1
trekker
88
trekkers
6
trekkers
16
trekkers
1
trekker
10
trekkers
9
trekkers
36
trekkers
2
trekkers
1
trekker
99
trekkers
171
trekkers
+ 1 trekt niet door
+ 3 trekken niet door
10
trekkers
2044
trekkers
24
trekkers
23
trekkers
167
trekkers
445
trekkers
4
trekkers
102
trekkers
1
trekker
70
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Goudhaan (Regulus regulus)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Glanskop (Poecile palustris)
9
  Dagtotaal
1
trekker
2
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018