fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Subigerberg, 2020
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag 19 september 2020 tot en met vrijdag 23 oktober 2020

Aantal teldagen : 29
Aantal teluren : 248h30

Aantal vogels : 221704
vrijdag  2020 08h00-16h00 08h00-16h00 - Duur : 06h00 
Wassende maansikkel (6 dagen) : Maansopkomst om 15h27 en maansondergang om 0h12
Zonsopkomst om 08h01 en zonsondergang om 18h27
Eerste daglicht om 07h30 en laatste om 18h58
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
246
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
384
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
10245
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
1643
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
39
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
19
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
37
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
340
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
109
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
30
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
4819
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
19
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
53
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
368
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
51
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Notenkraker (Nucifraga caryocatactes)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Kraai (Corvus corone)
54
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Raaf (Corvus corax)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
127411
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
1149
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
156
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
64
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
2927
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
30368
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
129
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
46
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
9729
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
32
  Dagtotaal
1
trekker
2
trekkers
32
trekkers
+ 2 trekken niet door
15
trekkers
1
trekker
1
trekker
12
trekkers
88
trekkers
19
trekkers
6
trekkers
107
trekkers
2
trekkers
6
trekkers
3
trekkers
11
trekkers
2
trekkers
+ 1 trekt niet door
1
trekker
+ 2 trekken niet door
39
trekkers
1
trekker
1
trekker
5
trekkers
6
trekkers
998
trekkers
12
trekkers
1
trekker
32
trekkers
2
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Ijsvogel (Alcedo atthis)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Winterkoning (Troglodytes troglodytes)
6
 Gegevens tonen Algemene soort Roodborst (Erithacus rubecula)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
88
 Gegevens tonen Algemene soort Goudhaan (Regulus regulus)
5
 Gegevens tonen Algemene soort Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Glanskop (Poecile palustris)
6
 Gegevens tonen Algemene soort Cirlgors (Emberiza cirlus)
-
  Dagtotaal
1
trekker
+ 2 trekken niet door
+ 1 trekt niet door
+ 10 trekken niet door
5
trekkers + 2 trekken niet door
2
trekkers
+ 2 trekken niet door
+ 1 trekt niet door
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020