fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Là Haut, 2020
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zondag 9 augustus 2020 tot en met donderdag 22 oktober 2020

Aantal teldagen : 41
Aantal teluren : 140h20

Aantal vogels : 36733
donderdag  2020 08h10-13h00 08h10-13h00 - Duur : 04h50 
Wassende maansikkel (5 dagen) : Maansopkomst om 15h10 en maansondergang om 23h04
Zonsopkomst om 08h21 en zonsondergang om 18h40
Eerste daglicht om 07h48 en laatste om 19h13
Commentaar :
08h10-13h00 : 13 à 17°. Vent Sud 7 à 18 KM/H, rafales 28. Couvert.
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
30
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
708
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
22
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
600
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
565
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
2918
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
595
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
94
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
116
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
775
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
2652
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
1194
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
33
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
108
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudhaan (Regulus regulus)
57
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
199
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
88
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomkruiper (Certhia brachydactyla)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
57
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kauw (Corvus monedula)
420
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Kraai (Corvus corone)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
2910
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
17311
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
159
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
95
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
162
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
318
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
1432
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
15
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
34
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
10
  Dagtotaal
1
trekker
75
trekkers
2
trekkers
65
trekkers
35
trekkers
76
trekkers
5
trekkers
2
trekkers
2
trekkers
30
trekkers
18
trekkers
705
trekkers
1
trekker
3
trekkers
8
trekkers
12
trekkers
5
trekkers
2
trekkers
6
trekkers
3
trekkers
5
trekkers
300
trekkers
1735
trekkers
30
trekkers
2
trekkers
10
trekkers
65
trekkers
15
trekkers
3
trekkers
2
trekkers
1
trekker
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
7
 Gegevens tonen Algemene soort Barmsijs (Carduelis flammea)
4
 Gegevens tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
11
  Dagtotaal
1
trekker
1
trekker
6
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020