fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col de la croix d'Auterre, 2020
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zondag 4 oktober 2020 tot en met zondag 25 oktober 2020

Aantal teldagen : 4
Aantal teluren : 14h30

Aantal vogels : 24234
zondag  2020 07h00-12h00 07h00-12h00 - Duur : 05h00 
Wassende maan (8 dagen) : Maansopkomst om 16h42 en maansondergang om 1h30
Zonsopkomst om 07h14 en zonsondergang om 17h37
Eerste daglicht om 06h43 en laatste om 18h08
Commentaar :
07h00-12h00 : Benoit dury, Camille dury, Eloïse dury et Méline dury
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
99
 Gegevens tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
64
 Gegevens tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
4
 Gegevens tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
7
 Gegevens tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
35
 Gegevens tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
5596
 Gegevens tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
210
 Gegevens tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
1187
 Gegevens tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
11
 Gegevens tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
632
 Gegevens tonen Algemene soort Waterpieper (Anthus spinoletta)
51
 Gegevens tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
4
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
9
 Gegevens tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
545
 Gegevens tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
30
 Gegevens tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
4
 Gegevens tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
192
 Gegevens tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
124
 Gegevens tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
12
 Gegevens tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
13
 Gegevens tonen Algemene soort Kauw (Corvus monedula)
52
 Gegevens tonen Algemene soort Zwarte Kraai (Corvus corone)
29
 Gegevens tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
861
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
91
 Gegevens tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
12483
 Gegevens tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
4
 Gegevens tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
14
 Gegevens tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
336
 Gegevens tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
875
 Gegevens tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
298
 Gegevens tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
40
 Gegevens tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
40
 Gegevens tonen Algemene soort Cirlgors (Emberiza cirlus)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
32
 Gegevens tonen Algemene soort Grauwe Gors (Emberiza calandra)
12
  Dagtotaal
19
trekkers
19
trekkers
1
trekker
3
trekkers
2
trekkers
9
trekkers
3850
trekkers
36
trekkers
1115
trekkers
2
trekkers
372
trekkers
26
trekkers
1
trekker
4
trekkers
319
trekkers
4
trekkers
3
trekkers
1
trekker
1
trekker
87
trekkers
7
trekkers
10
trekkers
18
trekkers
12
trekkers
415
trekkers
16
trekkers
8520
trekkers
2
trekkers
3
trekkers
165
trekkers
213
trekkers
58
trekkers
11
trekkers
14
trekkers
3
trekkers
27
trekkers
2
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020