fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col de la Bataille, 2020
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van vrijdag 4 september 2020 tot en met zondag 25 oktober 2020

Aantal teldagen : 26
Aantal teluren : 135h55

Aantal vogels : 330814
zondag  2020 06h40-12h00- Duur : 05h20 
Wassende maan (8 dagen) : Maansopkomst om 16h35 en maansondergang om 1h31
Zonsopkomst om 07h09 en zonsondergang om 17h37
Eerste daglicht om 06h39 en laatste om 18h07
 Doelsoorten
Totaal
  Fenologie tonen  Sperwer (Accipiter nisus)
86
  Fenologie tonen  Buizerd (Buteo buteo)
30
  Fenologie tonen  Torenvalk (Falco tinnunculus)
252
  Fenologie tonen  Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)
2324
  Fenologie tonen  Graspieper (Anthus pratensis)
2602
  Fenologie tonen  Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
1342
  Fenologie tonen  Heggenmus (Prunella modularis)
138
  Fenologie tonen  Roodborst (Erithacus rubecula)
305
  Fenologie tonen  Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
260
  Fenologie tonen  Zanglijster (Turdus philomelos)
758
  Fenologie tonen  Koperwiek (Turdus iliacus)
46
  Fenologie tonen  Grote Lijster (Turdus viscivorus)
632
  Fenologie tonen  Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
165
  Fenologie tonen  Goudhaan (Regulus regulus)
18
  Fenologie tonen  Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla)
1171
  Fenologie tonen  Zwarte Mees (Periparus ater)
25
  Fenologie tonen  Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
83
  Fenologie tonen  Koolmees (Parus major)
20
  Fenologie tonen  Spreeuw (Sturnus vulgaris)
369
  Fenologie tonen  ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
29
  Fenologie tonen  Vink (Fringilla coelebs)
68384
  Fenologie tonen  Keep (Fringilla montifringilla)
89
  Fenologie tonen  Europese Kanarie (Serinus serinus)
645
  Fenologie tonen  Citroenkanarie (Serinus citrinella)
22
  Fenologie tonen  Groenling (Carduelis chloris)
12
  Fenologie tonen  Putter (Carduelis carduelis)
232
  Fenologie tonen  Sijs (Carduelis spinus)
5622
  Fenologie tonen  Kneu (Carduelis cannabina)
2400
  Fenologie tonen  Kruisbek (Loxia curvirostra)
48
  Fenologie tonen  Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
4
  Fenologie tonen  Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
270
  Fenologie tonen  Rietgors (Emberiza schoeniclus)
27
  Dagtotaal
3
trekkers
2
trekkers
1
trekker
16
trekkers
138
trekkers
195
trekkers
9
trekkers
54
trekkers
2
trekkers
52
trekkers
2
trekkers
21
trekkers
7
trekkers
10
trekkers
17
trekkers
7
trekkers
8
trekkers
2
trekkers
12
trekkers
15
trekkers
30996
trekkers
11
trekkers
105
trekkers
6
trekkers
4
trekkers
73
trekkers
2593
trekkers
35
trekkers
3
trekkers
1
trekker
2
trekkers
6
trekkers
 Andere soorten
Totaal
   Vale Gier (Gyps fulvus)
-
   Slechtvalk (Falco peregrinus)
-
   Houtduif (Columba palumbus)
472
   Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
35
   Cirlgors (Emberiza cirlus)
1
   Grijze Gors (Emberiza cia)
25
   ongedetermineerde gors (Emberiza sp.)
4
  Dagtotaal
+ 3 plaatselijke
+ 2 plaatselijke
4
trekkers
2
trekkers
1
trekker
11
trekkers
2
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2021