fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Montagne de la Folie, 2020
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van dinsdag 15 september 2020 tot en met vrijdag 30 oktober 2020

Aantal teldagen : 34
Aantal teluren : 184h30

Aantal vogels : 683768
vrijdag  2020 07h00-14h00 07h00-14h00 - Duur : 07h00 
Wassende maan (13 dagen) : Maansopkomst om 17h24 en maansondergang om 5h51
Zonsopkomst om 07h21 en zonsondergang om 17h27
Eerste daglicht om 06h50 en laatste om 17h59
Commentaar :
07h00-08h00 : Vent 4kmh Sud-Ouest ; couv. nuageuse 95%. Observateur : Rémi Thouvenin,08h00-09h00 : Vent 4kmh Sud-Ouest ; couv. nuageuse 95%. Observateurs : Alexis Révillon, Rémi Thouvenin,09h00-10h00 : Vent 5kmh Sud-Ouest ; couv. nuageuse 90%. Observateurs : Alexis Révillon, Rémi Thouvenin,10h00-11h00 : Vent 5kmh Sud-Ouest ; couv. nuageuse 85%. Observateurs : Alexis Révillon, Rémi Thouvenin,11h00-12h00 : Vent 5kmh Sud-Ouest ; couv. nuageuse 60%. Observateurs : Alexis Révillon, Rémi Thouvenin,12h00-13h00 : Vent 5kmh Sud-Ouest ; couv. nuageuse 70%. Observateurs : Alexis Révillon, Rémi Thouvenin, Thomas Fournier, Julia Devevey,13h00-14h00 : Vent 5kmh Sud-Ouest ; couv. nuageuse 95%. Observateurs : Alexis Révillon, Rémi Thouvenin, Thomas Fournier, Julia Devevey
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
1664
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
2408
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
191
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
358
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
155
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
774
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
613077
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
671
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
839
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
1722
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
970
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
18
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
367
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
78
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
982
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
23
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
326
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
94
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
158
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
242
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
50606
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
18
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
495
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
1827
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
716
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
85
  Dagtotaal
61
trekkers
8
trekkers
1
trekker
3
trekkers
2
trekkers
3
trekkers
78217
trekkers
10
trekkers
136
trekkers
1
trekker
66
trekkers
1
trekker
19
trekkers
7
trekkers
4
trekkers
2
trekkers
15
trekkers
1
trekker
5
trekkers
8
trekkers
2394
trekkers
2
trekkers
101
trekkers
219
trekkers
14
trekkers
14
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Geelpootmeeuw (Larus michahellis)
18
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde leeuwerik (Alaudidae sp.)
22
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde pieper (Anthus sp.)
14
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
920
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
1369
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde vinkachtige (Fringillidae sp....)
277
 Gegevens tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
6
 Gegevens tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
4
 Gegevens tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
6
  Dagtotaal
5
trekkers
8
trekkers
1
trekker
10
trekkers
151
trekkers
7
trekkers
1
trekker
3
trekkers
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2021