fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Montagne de la Folie, 2019
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van maandag 16 september 2019 tot en met zondag 27 oktober 2019

Aantal teldagen : 21
Aantal teluren : 100h30

Aantal vogels : 961114
zondag  2019 07h00-12h00 07h00-12h00 - Duur : 05h00 
Afnemende maansikkel (28 dagen) : Maansopkomst om 6h57 en maansondergang om 18h40
Zonsopkomst om 07h16 en zonsondergang om 17h33
Eerste daglicht om 06h45 en laatste om 18h04
Commentaar :
07h00-08h00 : Julien Strijak, Brigitte Grand, Antoine Thivolle, Thomas Morant, Théo Gayrard, Alexis Révillon,08h00-09h00 : Naomie, Cureau, Louis Jolivot, Julien Strijak, Brigitte Grand, Antoine Thivolle, Thomas Morant, Théo Gayrard, Alexis Révillon,09h00-10h00 : Clara et Michel Gely, Naomie, Cureau, Louis Jolivot, Julien Strijak, Brigitte Grand, Antoine Thivolle, Thomas Morant, Théo Gayrard, Alexis Révillon,10h00-11h00 : Thomas Fournier, Luc Strenna, Christian Lanaud, Clara et Michel Gely, Naomie, Cureau, Louis Jolivot, Julien Strijak, Brigitte Grand, Antoine Thivolle, Thomas Morant, Théo Gayrard, Alexis Révillon,11h00-12h00 : Thomas Fournier, Luc Strenna, Christian Lanaud, Clara et Michel Gely, Naomie, Cureau, Louis Jolivot, Julien Strijak, Brigitte Grand, Antoine Thivolle, Thomas Morant, Théo Gayrard, Alexis Révillon
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
1201
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Zilverreiger (Casmerodius albus)
151
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde roofvogel (Falconiformes sp.)
9
 Gegevens tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
1912
 Gegevens tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
19
 Gegevens tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
124
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde Accipiter (Accipiter gentilis...)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
67
 Gegevens tonen Algemene soort Geelpootmeeuw (Larus michahellis)
14
 Gegevens tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
137
 Gegevens tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
823150
 Gegevens tonen Algemene soort Kleine Bonte Specht (Dendrocopos minor)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
377
 Gegevens tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
255
 Gegevens tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
781
 Gegevens tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
648
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
11
 Gegevens tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
242
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
115
 Gegevens tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
4
 Gegevens tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
565
 Gegevens tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
38
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
293
 Gegevens tonen Algemene soort Paridae sp. (Paridae sp.)
16
 Gegevens tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
100
 Gegevens tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
1843
 Gegevens tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
191
 Gegevens tonen Algemene soort Boomklever (Sitta europaea)
12
 Gegevens tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
1363
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
1055
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde vinkachtige (Fringillidae sp....)
215
 Gegevens tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
120781
 Gegevens tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
347
 Gegevens tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
469
 Gegevens tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
1584
 Gegevens tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
572
 Gegevens tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
29
 Gegevens tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
780
 Gegevens tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
16
  Dagtotaal
61
trekkers
12
trekkers
1
trekker
4
trekkers
1
trekker
4
trekkers + 1 wellicht plaatselijk
1
trekker
1
trekker
+ 1 mogelijk op trek
7
trekkers
38905
trekkers
1
trekker
5
trekkers
6
trekkers
1
trekker
18
trekkers
1
trekker
5
trekkers
17
trekkers
4
trekkers
3
trekkers
4
trekkers
8
trekkers
13
trekkers
10
trekkers
147
trekkers
85
trekkers
1
trekker
17
trekkers
89
trekkers
28
trekkers
1961
trekkers
31
trekkers
101
trekkers
229
trekkers
64
trekkers
2
trekkers
122
trekkers
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2019