fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Montagne de la Folie, 2020
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van dinsdag 15 september 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020

Aantal teldagen : 32
Aantal teluren : 174h00

Aantal vogels : 602108
woensdag  2020 07h00-13h00 07h00-13h00 - Duur : 06h00 
Wassende maan (11 dagen) : Maansopkomst om 16h47 en maansondergang om 3h45
Zonsopkomst om 07h19 en zonsondergang om 17h30
Eerste daglicht om 06h47 en laatste om 18h01
Commentaar :
07h00-08h00 : Vent 8kmh Sud-Ouest ; couv. nuageuse 30%. Observateur : Rémi Thouvenin,08h00-09h00 : Vent 7kmh Sud-Ouest ; couv. nuageuse 80%. Observateurs : Alexis Révillon, Rémi Thouvenin,09h00-10h00 : Vent 7kmh Sud-Ouest ; couv. nuageuse 10%. Observateurs : Alexis Révillon, Rémi Thouvenin,10h00-11h00 : Vent 8kmh Sud-Ouest ; couv. nuageuse 80%. Observateur : Rémi Thouvenin,11h00-12h00 : Vent 8kmh Sud-Ouest ; couv. nuageuse 80%. Observateur : Rémi Thouvenin,12h00-13h00 : Vent 11kmh Sud-Ouest ; couv. nuageuse 90%. Observateur : Rémi Thouvenin
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
1600
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
2397
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
190
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
354
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
153
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
534796
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
661
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
703
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
895
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
348
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
975
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
307
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
48194
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
389
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
1601
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
664
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
71
  Dagtotaal
42
trekkers
3
trekkers
4
trekkers
3
trekkers
2
trekkers
19841
trekkers
14
trekkers
138
trekkers
22
trekkers
11
trekkers
3
trekkers
4
trekkers
204
trekkers
51
trekkers
52
trekkers
14
trekkers
4
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
23
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
910
 Gegevens tonen Algemene soort Phylloscopus sp. (Phylloscopus sp.)
4
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
1214
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde vinkachtige (Fringillidae sp....)
270
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde gors (Emberiza sp.)
1
  Dagtotaal
6
trekkers
5
trekkers
1
trekker
26
trekkers
5
trekkers
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020