fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col de Baracuchet, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zondag 1 oktober 2017 tot en met dinsdag 31 oktober 2017

Aantal teldagen : 31
Aantal teluren : 314h55

Aantal vogels : 119405
dinsdag  2017 06h10-16h45 06h10-16h45 - Duur : 10h35 
Wassende maan (11 dagen) : Maansopkomst om 16h01 en maansondergang om 2h35
Zonsopkomst om 07h23 en zonsondergang om 17h32
Eerste daglicht om 06h52 en laatste om 18h03
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
576
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
1226
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
113
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
344
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde duif (Columba sp.)
7132
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
7167
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
535
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
1298
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
591
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
495
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
1568
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
97
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
3482
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
76613
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
675
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
43
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
163
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
1310
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
1678
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
416
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
261
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
55
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
3622
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
64
  Dagtotaal
88
trekkers
34
trekkers
1
trekker
48
trekkers
40
trekkers
115
trekkers
9
trekkers
36
trekkers
3
trekkers
1
trekker
20
trekkers
18
trekkers
1
trekker
27
trekkers
401
trekkers
109
trekkers
1
trekker
3
trekkers
46
trekkers
14
trekkers
7
trekkers
4
trekkers
4
trekkers
38
trekkers
1
trekker
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Smelleken (Falco columbarius)
14
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
50
 Gegevens tonen Algemene soort Paridae sp. (Paridae sp.)
116
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
473
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
2530
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde vinkachtige (Fringillidae sp....)
2901
  Dagtotaal
1
trekker
1
trekker
4
trekkers
5
trekkers
10
trekkers
35
trekkers
36
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018