fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col de Baracuchet, 2019
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van dinsdag 1 oktober 2019 tot en met donderdag 17 oktober 2019

Aantal teldagen : 17
Aantal teluren : 195h40

Aantal vogels : 130271
donderdag  2019 05h20-17h00 05h20-17h00 - Duur : 11h40 
Afnemende maan (18 dagen) : Maansopkomst om 21h08 en maansondergang om 11h27
Zonsopkomst om 08h03 en zonsondergang om 18h55
Eerste daglicht om 07h33 en laatste om 19h25
Commentaar :
05h20-06h00 : Observateurs : Emmanuel VĂ©ricel, Thelma Nectoux, Illan Badaoui et Arthur.,06h00-07h00 : Observateurs : Emmanuel VĂ©ricel, Thelma Nectoux, Illan Badaoui et Arthur. ArrĂŞt du crachin, vent de sud soutenu et ciel couvert.,07h00-08h00 : Observateurs : Emmanuel VĂ©ricel, Thelma Nectoux, Illan Badaoui, Joseph VĂ©ricel et Arthur. vent de sud soutenu et ciel couvert.,08h00-09h00 : Observateurs : Emmanuel VĂ©ricel, Thelma Nectoux, Illan Badaoui, Joseph VĂ©ricel et Arthur. vent de sud soutenu et ciel couvert.,09h00-10h00 : Observateurs : Emmanuel VĂ©ricel, Thelma Nectoux, Illan Badaoui, Joseph VĂ©ricel et Arthur. vent de sud soutenu et quelques Ă©claircies.,10h00-11h00 : Observateurs : Emmanuel VĂ©ricel, Thelma Nectoux, Illan Badaoui, Joseph VĂ©ricel et Arthur. vent de sud faible ciel couvert.,11h00-12h00 : Observateurs : Emmanuel VĂ©ricel, Thelma Nectoux, Illan Badaoui, Joseph VĂ©ricel et Arthur. vent de sud faible ciel couvert.,12h00-13h00 : Observateurs : Emmanuel VĂ©ricel, Thelma Nectoux, Illan Badao
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
333
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
665
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
21
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
128
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
94
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
259
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
56
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
1472
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
254
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
116
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
1463
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
2043
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
1197
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
1058
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
37
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
255
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
1684
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
92
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
1263
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
2570
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
105310
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
346
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
44
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
698
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
1237
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
586
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
17
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
1117
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
36
  Dagtotaal
21
trekkers
78
trekkers
1
trekker
22
trekkers
8
trekkers
81
trekkers
1
trekker
112
trekkers
54
trekkers
15
trekkers
202
trekkers
31
trekkers
160
trekkers
5
trekkers
358
trekkers
6
trekkers
5
trekkers
6
trekkers
12
trekkers
847
trekkers
5
trekkers
160
trekkers
240
trekkers
21305
trekkers
129
trekkers
2
trekkers
136
trekkers
303
trekkers
163
trekkers
2
trekkers
3
trekkers
584
trekkers
10
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Havik (Accipiter gentilis)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Smelleken (Falco columbarius)
12
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
2
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
52
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
787
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
82
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde vinkachtige (Fringillidae sp....)
3824
  Dagtotaal
1
trekker
1
trekker
1
trekker
1
trekker
92
trekkers
3
trekkers
1477
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2019