fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col de Baracuchet, 2020
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van donderdag 1 oktober 2020 tot en met dinsdag 20 oktober 2020

Aantal teldagen : 20
Aantal teluren : 208h45

Aantal vogels : 78324
dinsdag  2020 05h40-16h40 05h40-16h40 - Duur : 11h00 
Wassende maansikkel (3 dagen) : Maansopkomst om 12h36 en maansondergang om 21h30
Zonsopkomst om 08h08 en zonsondergang om 18h49
Eerste daglicht om 07h38 en laatste om 19h19
Commentaar :
05h40-06h00 : Obs : Emmanuel Véricel. Ciel voilé - vent de sud fort.,06h00-07h00 : Obs : Emmanuel Véricel. Ciel voilé - vent de sud fort.,07h00-08h00 : Obs : Emmanuel Véricel. avec Groupe LPO Chambost-Longesseigne (DT 69. Ciel voilé - vent de sud fort.,08h00-09h00 : Obs : Emmanuel Véricel. avec Groupe LPO Chambost-Longesseigne (DT 69. Ciel voilé - vent de sud fort.,09h00-10h00 : Obs : Emmanuel Véricel. avec Groupe LPO Chambost-Longesseigne (DT 69. Ciel couvert - vent de sud fort.,10h00-11h00 : Obs : Emmanuel Véricel. avec Groupe LPO Chambost-Longesseigne (DT 69. Ciel couvert - vent de sud fort.,11h00-12h00 : Obs : Emmanuel Véricel. avec Groupe LPO Chambost-Longesseigne (DT 69. Eclaircies - vent de sud fort.,12h00-13h00 : Obs : Emmanuel Véricel. avec Groupe LPO Chambost-Longesseigne (DT 69. Ciel couvert - vent de sud forcissant.,13h00-14h00 : Obs : Emmanuel Véricel. avec Groupe LPO Chambost-Longesseigne (DT 69. Ciel couvert - vent de sud forcissant.,14h00-15h00 : Obs : Emmanuel Véricel. avec Grou
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
1017
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
120
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde duif (Columba sp.)
174
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
92
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
2936
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
319
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
332
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
667
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
41
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
117
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
1392
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
64
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Raaf (Corvus corax)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
15130
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
43994
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
582
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
2944
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
437
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
127
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
783
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
50
  Dagtotaal
5
trekkers
1
trekker
2
trekkers
1
trekker
1
trekker
57
trekkers
1
trekker
5
trekkers
10
trekkers
1
trekker
2
trekkers
1
trekker
29
trekkers
14
trekkers
3
trekkers
564
trekkers
459
trekkers
30
trekkers
305
trekkers
2
trekkers
7
trekkers
126
trekkers
6
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde vinkachtige (Fringillidae sp....)
901
  Dagtotaal
9
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020