fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : La Pringoterie, 2020
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag 29 augustus 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020

Aantal teldagen : 43
Aantal teluren : 179h10

Aantal vogels : 144072
woensdag  2020 07h30-12h30 07h30-12h30 - Duur : 05h00 
Wassende maan (11 dagen) : Maansopkomst om 16h51 en maansondergang om 3h44
Zonsopkomst om 07h27 en zonsondergang om 17h26
Eerste daglicht om 06h53 en laatste om 17h59
Commentaar :
07h30-12h30 : C.F.11°C. 5/8 et se couvrant (8/8 à 10h00) et quelques éclaircies ensuite.95% humi. visib.5 km. vent de SW de 12 à 20 km/h forcissant de 14 à 30km/h .1009 hpa. Qu'elle matinée !
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
853
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
154
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
80
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
107
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Smelleken (Falco columbarius)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
449
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
50768
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
15
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
627
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
11138
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
10609
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
1542
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
188
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
30
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
2382
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
1625
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
3316
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
259
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kauw (Corvus monedula)
782
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Raaf (Corvus corax)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
2876
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
43055
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
184
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
119
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
329
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
2379
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
40
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
20
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
97
  Dagtotaal
132
trekkers
2
trekkers
5
trekkers
4
trekkers
1
trekker
43
trekkers
11507
trekkers
1
trekker
33
trekkers
3696
trekkers
480
trekkers
11
trekkers
5
trekkers
2
trekkers
64
trekkers
3
trekkers
136
trekkers
9
trekkers
130
trekkers
+ 2 plaatselijke
179
trekkers
7620
trekkers
7
trekkers
54
trekkers
126
trekkers
37
trekkers
2
trekkers
4
trekkers
10
trekkers
 Andere soorten
Totaal
  Dagtotaal
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020