fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Les Conches, 2018
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van maandag 16 juli 2018 tot en met zondag 25 november 2018

Aantal teldagen : 64
Aantal teluren : 293h00

Aantal vogels : 347251
zondag  2018 07h00-10h00 07h00-10h00 - Duur : 03h00 
Afnemende maan (17 dagen) : Maansopkomst om 19h14 en maansondergang om 10h01
Zonsopkomst om 07h53 en zonsondergang om 16h57
Eerste daglicht om 07h20 en laatste om 17h31
Commentaar :
07h00-10h00 : Beau et nuages arrivant par le sud et l'ouest. Vent Est, puis Sud 3. 0 √† 8¬į. PC,MC,GM.
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Knobbelzwaan (Cygnus olor)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
280
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koereiger (Bubulcus ibis)
22
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Zilverreiger (Casmerodius albus)
95
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
417
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelpootmeeuw (Larus michahellis)
90
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
6081
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
3232
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
1869
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
902
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roodborst (Erithacus rubecula)
884
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Beflijster (Turdus torquatus)
18
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
767
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
179
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
8424
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
336
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
208
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudhaan (Regulus regulus)
41
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla)
151
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
326
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kauw (Corvus monedula)
130
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Roek (Corvus frugilegus)
2843
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Kraai (Corvus corone)
34
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
280412
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
3088
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
73
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
750
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
4639
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
308
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
1883
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
10
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
25
  Dagtotaal
2
trekkers
1
trekker
22
trekkers
11
trekkers
96
trekkers
5
trekkers
4
trekkers
1
trekker
3
trekkers
1
trekker
25
trekkers
1
trekker
5
trekkers
4
trekkers
4
trekkers
1
trekker
2
trekkers
2
trekkers
2
trekkers
3
trekkers
37
trekkers
1135
trekkers
2
trekkers
168
trekkers
84
trekkers
1
trekker
8
trekkers
71
trekkers
15
trekkers
1
trekker
3
trekkers
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018