fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Crêt des Roches, 2019
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van woensdag 21 augustus 2019 tot en met dinsdag 15 oktober 2019

Aantal teldagen : 54
Aantal teluren : 406h30

Aantal vogels : 1461927
dinsdag  2019 07h30-09h00 07h30-09h00 - Duur : 01h30 
Afnemende maan (16 dagen) : Maansopkomst om 19h54 en maansondergang om 9h08
Zonsopkomst om 07h51 en zonsondergang om 18h45
Eerste daglicht om 07h20 en laatste om 19h16
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
5287
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
176
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
714
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
1547
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
1079122
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
2022
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
430
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
55
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
670
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
113
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
484
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
9444
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
1212
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
3864
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
10776
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kauw (Corvus monedula)
622
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
6191
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
52733
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
249097
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
381
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
127
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
3003
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
1059
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
3160
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
25
  Dagtotaal
3
trekkers
3
trekkers
1
trekker
2
trekkers
2494
trekkers
20
trekkers
18
trekkers
2
trekkers
41
trekkers
5
trekkers
325
trekkers
7
trekkers
10
trekkers
2
trekkers
1
trekker
48
trekkers
581
trekkers
5007
trekkers
5323
trekkers
55
trekkers
5
trekkers
110
trekkers
69
trekkers
137
trekkers
2
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde leeuwerik (Alaudidae sp.)
1056
 Gegevens tonen Algemene soort Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Regulus sp. (Regulus sp.)
13
 Gegevens tonen Algemene soort Ringmus (Passer montanus)
14
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
37
  Dagtotaal
36
trekkers
+ 1 pleisterend
2
trekkers
1
trekker
3
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2019