fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Banc de l'Ilette , 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van woensdag 19 juli 2017 tot en met woensdag 8 november 2017

Aantal teldagen : 33
Aantal teluren : 112h10

Aantal vogels : 242325
woensdag  2017 07h45-10h00 07h45-10h00 - Duur : 02h15 
Afnemende maan (19 dagen) : Maansopkomst om 21h28 en maansondergang om 12h26
Zonsopkomst om 07h57 en zonsondergang om 17h18
Eerste daglicht om 07h22 en laatste om 17h53
Commentaar :
07h45-10h00 : Site du Crotoy. M√©t√©o : n√©bulosit√© 8/8, temperature 5 ℃, Vent SE 1/2 -> nul/variable (est), averses tr√®s l√©g√®res Observateur : Alexander Hiley
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Zilverreiger (Casmerodius albus)
189
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudplevier (Pluvialis apricaria)
139
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kievit (Vanellus vanellus)
1057
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
17201
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
92
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
733
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
3752
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
275
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
1233
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
2567
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
11692
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
559
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
23
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Staartmees (Aegithalos caudatus)
201
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
1844
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
295
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
63034
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
112218
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
4270
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
1817
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
354
  Dagtotaal
1
trekker
40
trekkers
79
trekkers
51
trekkers
1
trekker
2
trekkers
9
trekkers
134
trekkers
241
trekkers
30
trekkers
3229
trekkers
1
trekker
1
trekker
3
trekkers
18
trekkers
2
trekkers
1133
trekkers
755
trekkers
49
trekkers
6
trekkers
3
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde eend (Anatidae sp.)
13
 Gegevens tonen Algemene soort Smient (Anas penelope)
18
 Gegevens tonen Algemene soort Wilde Eend (Anas platyrhynchos)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Pijlstaart (Anas acuta)
7
  Dagtotaal
13
trekkers
2
trekkers
2
trekkers
2
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018