fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Banc de l'Ilette , 2020
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van woensdag 2 september 2020 tot en met zondag 20 september 2020

Aantal teldagen : 2
Aantal teluren : 08h45

Aantal vogels : 2191
zondag  2020 07h45-12h00 07h45-12h00 - Duur : 04h15 
Wassende maansikkel (3 dagen) : Maansopkomst om 11h22 en maansondergang om 21h42
Zonsopkomst om 07h38 en zonsondergang om 19h55
Eerste daglicht om 07h06 en laatste om 20h27
Commentaar :
07h45-08h00 : Vent très faible d'ENE forcissant légèrement en cours de matinée en s'orientant NE puis NNE. Ciel initialement essentiellement couvert se découvrant. Conditions donc non optimales. Très doux le matin. Observateurs : Thierry Rigaux et François Méranger
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Watersnip (Gallinago gallinago)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
15
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
70
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
38
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
186
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
42
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
14
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Paapje (Saxicola rubetra)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tapuit (Oenanthe oenanthe)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
10
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
1507
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
39
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
140
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
11
  Dagtotaal
7
trekkers
1
trekker
3
trekkers
1
trekker + 1 trekt niet door
1
trekker + 3 pleisterende
+ 1 plaatselijk
1
trekker
12
trekkers
15
trekkers
15
trekkers
23
trekkers
186
trekkers
4
trekkers
41
trekkers
4
trekkers
4
trekkers
+ 3 pleisterende
+ 1 pleisterend
10
trekkers
1
trekker
3
trekkers
1507
trekkers
39
trekkers
12
trekkers
140
trekkers
+ 40 trekken niet door
1
trekker
1
trekker
11
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slechtvalk (Falco peregrinus)
-
  Dagtotaal
+ 2 mogelijk plaatselijke
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020