fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col d'Organbidexka, 2020
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van woensdag 15 juli 2020 tot en met dinsdag 22 september 2020

Aantal teldagen : 70
Aantal teluren : 735h36

Aantal vogels : 56707
dinsdag  2020 07h00-08h00 07h00-08h00 - Duur : 01h00 
Wassende maansikkel (5 dagen) : Maansopkomst om 13h53 en maansondergang om 23h23
Zonsopkomst om 07h52 en zonsondergang om 20h00
Eerste daglicht om 07h24 en laatste om 20h28
Commentaar :
07h00-08h00 : Axelle Denis, Jade Florent, Charlotte Rigolot, Thomas Severe, Yohann Meuraillon, Karine Drost, Vincent Le Brun, Antoine Colin, Helmina Biais, Laura Jeanjean, Guillaume Normand, Guillaume Caillon, Clémentine Guerber, Thibault Ribera, Elsa Gerard and Freddy Compernolle.
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
792
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
483
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Ooievaar (Ciconia ciconia)
2163
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wespendief (Pernis apivorus)
19115
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
32420
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
79
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Lammergier (Gypaetus barbatus)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aasgier (Neophron percnopterus)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slangenarend (Circaetus gallicus)
168
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde kiekendief (Circus sp.)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
439
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
19
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
160
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Dwergarend (Aquila pennata)
76
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Visarend (Pandion haliaetus)
168
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
25
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
8
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde duif (Columba sp.)
8
  Dagtotaal
129
trekkers
152
trekkers
78
trekkers
19
trekkers
5
trekkers
6
trekkers + 2 plaatselijke
+ 1 plaatselijk
1
trekker
49
trekkers
3
trekkers
47
trekkers
1
trekker
8
trekkers
20
trekkers
16
trekkers
+ 1 plaatselijk
2
trekkers + 1 plaatselijk
8
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Vrij zeldzame soort Circus macrourus / pygargus (Circus macrourus /...)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Raaf (Corvus corax)
-
  Dagtotaal
1
trekker
+ 2 plaatselijke
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020