fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col du Markstein - Trehkopf, 2017
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van dinsdag 15 augustus 2017 tot en met vrijdag 24 november 2017

Aantal teldagen : 56
Aantal teluren : 230h25

Aantal vogels : 298941
vrijdag  2017 07h20-11h30 07h20-11h30 - Duur : 04h10 
Wassende maansikkel (5 dagen) : Maansopkomst om 12h19 en maansondergang om 21h56
Zonsopkomst om 07h51 en zonsondergang om 16h45
Eerste daglicht om 07h17 en laatste om 17h20
Commentaar :
07h20-11h30 : Bonne visibilit√© (Alpes visibles). √Ä 7h 20, CN 7/8. √Ä 8h le ciel s'√©claircit, CN 4/8 et soleil. Mais, vers 10h 30, le ciel s'assombrit √† nouveau. Vent WSW 25 km/h en moyenne avec des √©pisodes calmes (10 km/h) et des rafales d'env. 55 km/h. 7¬įC √† 7h 20. Il ne reste que quelques plaques de neige au sol. D. Holtz et L. Bories
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
3148
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
2175
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
4393
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
980
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
5467
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
1664
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
153012
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
10530
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
542
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
5917
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
26836
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
1907
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
672
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
30
  Dagtotaal
1
trekker
171
trekkers + 30 pleisterende
2
trekkers
+ 2 trekken niet door
17
trekkers
8
trekkers
83
trekkers
32
trekkers
1
trekker
11
trekkers
986
trekkers
1
trekker
14
trekkers
1
trekker
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
57
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slechtvalk (Falco peregrinus)
3
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Kraai (Corvus corone)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Raaf (Corvus corax)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kruisbek (Loxia curvirostra)
126
  Dagtotaal
1
trekker
+ 2 mogelijk plaatselijke
+ 2 mogelijk plaatselijke
+ 3 plaatselijke
+ 18 plaatselijke
24
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018