fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col du Markstein - Trehkopf, 2020
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van maandag 24 augustus 2020 tot en met donderdag 22 oktober 2020

Aantal teldagen : 22
Aantal teluren : 84h15

Aantal vogels : 89459
donderdag  2020 07h45-12h45 07h45-12h45 - Duur : 05h00 
Wassende maansikkel (5 dagen) : Maansopkomst om 14h44 en maansondergang om 22h59
Zonsopkomst om 08h02 en zonsondergang om 18h29
Eerste daglicht om 07h31 en laatste om 19h01
Commentaar :
07h45-12h45 : À 7 h 45 : CN 8/8 et bonne visibilité, 12°C, vent WSW ~ 30 km/h avec rafales, la vitesse diminue au cours de la matinée. 15°C vers 11 h 45. M.R & P. Meyer, V. Jante.
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
31112
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
123
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
412
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde pieper (Anthus sp.)
57
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
279
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
659
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
24
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
159
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
125
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Beflijster (Turdus torquatus)
53
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
435
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kramsvogel (Turdus pilaris)
2784
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
131
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
202
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
477
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudhaan (Regulus regulus)
9
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
24
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
16
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
3216
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
233
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
35556
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
74
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
136
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
129
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
1326
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
8836
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
209
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
2
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
437
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
20
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
52
  Dagtotaal
4318
trekkers
8
trekkers
58
trekkers
1
trekker
24
trekkers
39
trekkers
3
trekkers
22
trekkers
1
trekker
1
trekker
6
trekkers
31
trekkers
4
trekkers
15
trekkers
8
trekkers
1
trekker
2
trekkers
+ 1 trekt niet door
126
trekkers
10
trekkers
3771
trekkers
12
trekkers
23
trekkers
17
trekkers
342
trekkers
1720
trekkers
13
trekkers
+ 1 trekt niet door
21
trekkers
4
trekkers
1
trekker
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
16
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
14
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Slechtvalk (Falco peregrinus)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
62
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groene Specht (Picus viridis)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Waterpieper (Anthus spinoletta)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Kraai (Corvus corone)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Raaf (Corvus corax)
-
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde kraaiachtige (Corvidae sp.)
15
  Dagtotaal
1
trekker
+ 1 plaatselijk
+ 1 plaatselijk
1
trekker
+ 1 plaatselijk
1
trekker
+ 2 plaatselijke
+ 1 plaatselijk
15
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020