fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col du Markstein - Trehkopf, 2021
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van maandag 13 september 2021 tot en met zondag 21 november 2021

Aantal teldagen : 25
Aantal teluren : 112h15

Aantal vogels : 148941
zondag  2021 07h30-12h00- Duur : 04h30 
Afnemende maan (16 dagen) : Maansopkomst om 17h59 en maansondergang om 9h52
Zonsopkomst om 07h47 en zonsondergang om 16h48
Eerste daglicht om 07h13 en laatste om 17h22
Commentaar :
07h30-12h00 : À 7:30, ciel dégagé mais brume épaisse en plaine, au-dessous de 600 m. Alpes visibles, +3°C. Vent WSW ~20 km/h (15 à 35 km/h) ; il faiblit progressivement jusqu'à ~10 km/h en fin de séance. 4°C à 10:30 .Vers 11h, la brume a atteint ~ le niveau des 800 à 900 m. 21 esp. dont 15 migratrices. L. Bories, A. Stoffer, P. Meyer, V. Jante
 Doelsoorten
Totaal
  Fenologie tonen  Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
626
  Fenologie tonen  Graspieper (Anthus pratensis)
552
  Fenologie tonen  ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
593
  Fenologie tonen  Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
162
  Fenologie tonen  Merel (Turdus merula)
904
  Fenologie tonen  Kramsvogel (Turdus pilaris)
767
  Fenologie tonen  Koperwiek (Turdus iliacus)
1009
  Fenologie tonen  Goudhaan (Regulus regulus)
6
  Fenologie tonen  Zwarte Mees (Periparus ater)
1005
  Fenologie tonen  Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
475
  Fenologie tonen  Spreeuw (Sturnus vulgaris)
2012
  Fenologie tonen  ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
514
  Fenologie tonen  Vink of Keep (Fringilla coelebs / montifringill...)
4605
  Fenologie tonen  Vink (Fringilla coelebs)
61965
  Fenologie tonen  Keep (Fringilla montifringilla)
46202
  Fenologie tonen  Europese Kanarie (Serinus serinus)
278
  Fenologie tonen  Sijs (Carduelis spinus)
11636
  Fenologie tonen  Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
99
  Fenologie tonen  Rietgors (Emberiza schoeniclus)
86
  Dagtotaal
7
trekkers
7
trekkers
3
trekkers
1
trekker
7
trekkers
108
trekkers
2
trekkers
+ 2 trekken niet door
3
trekkers
1
trekker
11
trekkers
18
trekkers
8
trekkers
72
trekkers
92
trekkers
1
trekker
33
trekkers
1
trekker
1
trekker
 Andere soorten
Totaal
  Fenologie tonen  Buizerd (Buteo buteo)
33
  Fenologie tonen  Torenvalk (Falco tinnunculus)
18
  Fenologie tonen  Zwarte Kraai (Corvus corone)
-
  Fenologie tonen  Raaf (Corvus corax)
-
  Dagtotaal
+ 1 plaatselijk
+ 1 plaatselijk
+ 7 plaatselijke
+ 1 plaatselijk
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2022