fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col de l'Escrinet, 2020
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van donderdag 13 februari 2020 tot en met zondag 15 maart 2020

Aantal teldagen : 29
Aantal teluren : 301h40

Aantal vogels : 201262
zondag  2020 06h00-18h00 06h00-18h00 - Duur : 12h00 
Afnemende maan (20 dagen) : Maansopkomst om 0h15 en maansondergang om 10h27
Zonsopkomst om 06h52 en zonsondergang om 18h48
Eerste daglicht om 06h23 en laatste om 19h17
Commentaar :
06h00-18h00 : C.Barth J.Marks J.Ory L.Depinay L.Laurenceau P.Cousin
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
767
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
275
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rode Wouw (Milvus milvus)
255
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
325
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
82
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
99
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
7131
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
99
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
641
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
148
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
3391
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
100
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
4823
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
328
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
156979
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
138
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
2735
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
901
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
425
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
325
  Dagtotaal
24
trekkers
11
trekkers
1
trekker
1
trekker
11
trekkers
2
trekkers
6
trekkers
564
trekkers
1
trekker
12
trekkers
1
trekker
12
trekkers
1
trekker
111
trekkers
7
trekkers
1963
trekkers
2
trekkers
41
trekkers
22
trekkers
24
trekkers
1
trekker
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Regulus sp. (Regulus sp.)
10
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
1877
  Dagtotaal
1
trekker
39
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020