fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Col de l'Escrinet, 2024
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag, 17. februari 2024 tot en met zondag, 21. april 2024

Aantal teldagen : 65
Aantal teluren : 822h20

Aantal vogels : 325810
zondag  2024 04h42-17h40- Duur : 12h58 
Wassende maan (12 dagen) : Maansopkomst om 18h14 en maansondergang om 5h50
Zonsopkomst om 06h45 en zonsondergang om 20h35
Eerste daglicht om 06h14 en laatste om 21h06
Commentaar :
04h42-05h00 : F. Thevenet, F. Delorme, S. Lemarchand, A. Cazenave, R. Tabet, J.P. Greje
 Doelsoorten
Totaal
  Fenologie tonen  Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
2849
  Fenologie tonen  Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
17
  Fenologie tonen  Zwarte Wouw (Milvus migrans)
2023
  Fenologie tonen  Rode Wouw (Milvus milvus)
821
  Fenologie tonen  ongedetermineerde kiekendief (Circus sp.)
5
  Fenologie tonen  Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
659
  Fenologie tonen  Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
9
  Fenologie tonen  Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)
10
  Fenologie tonen  Sperwer (Accipiter nisus)
1544
  Fenologie tonen  Steenarend (Aquila chrysaetos)
3
  Fenologie tonen  Torenvalk (Falco tinnunculus)
1803
  Fenologie tonen  Smelleken (Falco columbarius)
25
  Fenologie tonen  Boomvalk (Falco subbuteo)
96
  Fenologie tonen  Gierzwaluw (Apus apus)
5370
  Fenologie tonen  ongedetermineerde zwaluw (Hirundinidae sp.)
47
  Fenologie tonen  Oeverzwaluw (Riparia riparia)
20
  Fenologie tonen  Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
14250
  Fenologie tonen  Huiszwaluw (Delichon urbicum)
2713
  Fenologie tonen  ongedetermineerde pieper (Anthus sp.)
1749
  Fenologie tonen  Boompieper (Anthus trivialis)
215
  Fenologie tonen  Graspieper (Anthus pratensis)
1974
  Fenologie tonen  Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
5408
  Fenologie tonen  Spreeuw (Sturnus vulgaris)
15337
  Fenologie tonen  Vink (Fringilla coelebs)
168158
  Fenologie tonen  Europese Kanarie (Serinus serinus)
2863
  Fenologie tonen  Groenling (Chloris chloris)
484
  Fenologie tonen  Putter (Carduelis carduelis)
9245
  Fenologie tonen  Sijs (Spinus spinus)
36113
  Fenologie tonen  Kneu (Linaria cannabina)
3262
  Fenologie tonen  Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
524
  Fenologie tonen  Cirlgors (Emberiza cirlus)
502
  Fenologie tonen  Ortolaan (Emberiza hortulana)
24
  Fenologie tonen  ongedetermineerde gors (Emberiza sp.)
335
  Dagtotaal
9
trekkers
1
trekker
23
trekkers
3
trekkers
1
trekker
7
trekkers
1
trekker
1
trekker + 1 plaatselijk + 1 wellicht plaatselijk
13
trekkers + 1 mogelijk op trek
+ 1 plaatselijk
70
trekkers
2
trekkers
21
trekkers
1074
trekkers
4
trekkers
1
trekker
686
trekkers
283
trekkers
52
trekkers
6
trekkers
4
trekkers
651
trekkers
9
trekkers
11
trekkers
6
trekkers
4
trekkers
65
trekkers
144
trekkers
8
trekkers
5
trekkers
1
trekker
1
trekker
1
trekker
 Andere soorten
Totaal
   ongedetermineerde valk (Falco sp.)
13
  Fenologie tonen  Slechtvalk (Falco peregrinus)
1
  Fenologie tonen  Wielewaal (Oriolus oriolus)
2
  Fenologie tonen  ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
6445
  Dagtotaal
1
trekker
+ 1 plaatselijk
1
trekker
16
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2024