fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Bois de Cise, 2018
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag 3 maart 2018 tot en met zaterdag 26 mei 2018

Aantal teldagen : 22
Aantal teluren : 84h07

Aantal vogels : 45734
zaterdag  2018 07h30-20h35 07h30-20h35 - Duur : 08h23 
Wassende maan (11 dagen) : Maansopkomst om 18h17 en maansondergang om 4h53
Zonsopkomst om 05h54 en zonsondergang om 21h48
Eerste daglicht om 05h12 en laatste om 22h30
Commentaar :
07h30-07h59 : Temps doux voire chaud. Matinée commençant avec un vent faible ENE à NE forcissant nettement à compter des 9h, 5 voire 6 Bft. Passages brumeux puis de nuages mais avec maintien d'une forte luminosité. Observateurs : Thierry Rigaux, accompagné de François Méranger à compter de 12h00.,09h00-09h59 : Passage extraordinaire de Gobemouches gris, nombre d'oiseaux se perchant sur les branches dénudées de peupliers de la frange du bois de Rompval avant de s'envoler vers le sud, parfois en petits groupes lâches de 3 à 5 individus. Passage notable et tardif également de Grosbecs et de Busards des roseaux.,19h20-20h35 : reprise de l'observation en soirée à partir du nord du site du bois de Cise
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
45
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Lepelaar (Platalea leucorodia)
75
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
19
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
15
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
4
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)
1141
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Turkse Tortel (Streptopelia decaocto)
17
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zomertortel (Streptopelia turtur)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
926
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Oeverzwaluw (Riparia riparia)
303
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
3976
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
1172
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
759
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
14
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
1721
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
106
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
79
  Dagtotaal
1
trekker
2
trekkers + 2 tegen de trekrichting in
9
trekkers
6
trekkers + 2 mogelijke trekkers
4
trekkers + 1 mogelijk op trek
14
trekkers
3
trekkers + 2 tegen de trekrichting in
4
trekkers
842
trekkers
11
trekkers
431
trekkers
979
trekkers
9
trekkers
2
trekkers
6
trekkers + 2 tegen de trekrichting in
2
trekkers
27
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Ooievaar (Ciconia ciconia)
5
 Gegevens tonen Algemene soort Wespendief (Pernis apivorus)
6
 Gegevens tonen Algemene soort Zwarte Wouw (Milvus migrans)
-
 Gegevens tonen Algemene soort Bijeneter (Merops apiaster)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata)
102
  Dagtotaal
1
trekker
6
trekkers
+ 1 tegen de trekrichting in
1
trekker
102
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018