fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Bois de Cise, 2018
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zondag 16 september 2018 tot en met donderdag 11 oktober 2018

Aantal teldagen : 3
Aantal teluren : 08h25

Aantal vogels : 7019
donderdag  2018 08h35-12h00 08h35-12h00 - Duur : 03h25 
Wassende maansikkel (1 dag) : Maansopkomst om 10h35 en maansondergang om 20h47
Zonsopkomst om 08h10 en zonsondergang om 19h11
Eerste daglicht om 07h38 en laatste om 19h43
Commentaar :
08h35-09h00 : Observation à partir du site d'Onival (migration post-nuptiale) Météo: nébulosité 1/8, Beau temps après pluie en fin de nuit. Vent SSE 3 --> 4/5, temp 11°C --> 20°C Observateur : Thierry Rigaux. NB : à comparer avec les observations de celles acquises au Crotoy par Alexander et cie, ce qui permet de donner un aperçu sur la diffusion du flux autour de la baie de Somme.,10h00-11h00 : NB : de 8h30 à 11h, surtout avant 10h30, un important flux de Pinsons non comptabilisé est (mal) observable loin à l'Est du site. Le passage, comme souvent, s'effectue sur un front large et, cette fois, est dense aussi plus à l'Est
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
10
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
74
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
34
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
546
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
20
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
103
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
2535
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
3181
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
148
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
64
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Rietgors (Emberiza schoeniclus)
66
  Dagtotaal
5
trekkers
1
trekker
7
trekkers
73
trekkers
34
trekkers
503
trekkers
14
trekkers
10
trekkers
1
trekker
103
trekkers
2535
trekkers
3180
trekkers
1
trekker
1
trekker
148
trekkers
58
trekkers
65
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Zilverreiger (Casmerodius albus)
5
 Gegevens tonen Algemene soort Kluut (Recurvirostra avosetta)
14
 Gegevens tonen Algemene soort Watersnip (Gallinago gallinago)
37
 Gegevens tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Koperwiek (Turdus iliacus)
4
 Gegevens tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
19
 Gegevens tonen Algemene soort Geelgors (Emberiza citrinella)
1
  Dagtotaal
2
trekkers
14
trekkers
37
trekkers
2
trekkers
4
trekkers
19
trekkers
1
trekker
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018