fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Bois de Cise, 2019
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag 16 februari 2019 tot en met maandag 13 mei 2019

Aantal teldagen : 12
Aantal teluren : 44h40

Aantal vogels : 28635
maandag  2019 07h00-12h35 07h00-12h35 - Duur : 04h05 
Wassende maan (9 dagen) : Maansopkomst om 14h38 en maansondergang om 4h10
Zonsopkomst om 06h10 en zonsondergang om 21h31
Eerste daglicht om 05h31 en laatste om 22h10
Commentaar :
07h00-08h00 : Météo : temps très ensoleillé très frais le matin mais se réchauffant progressivement. Vent NE 3-4 Bft. Observateurs : Rodolphe Ben Mouhoub, Thierry Rigaux,12h30-12h35 : Observation opportuniste à Aulr
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
19
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Lepelaar (Platalea leucorodia)
175
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
17
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
12
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
1237
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Turkse Tortel (Streptopelia decaocto)
14
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zomertortel (Streptopelia turtur)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
322
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
260
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Oeverzwaluw (Riparia riparia)
519
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
1376
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
343
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
501
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Wielewaal (Oriolus oriolus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
706
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
2918
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
20
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
26
  Dagtotaal
1
trekker
25
trekkers
2
trekkers
1
trekker
1
trekker
1
trekker
7
trekkers
4
trekkers
7
trekkers
317
trekkers
1
trekker
12
trekkers
640
trekkers
320
trekkers
26
trekkers
1
trekker + 1 pleisterend
23
trekkers
9
trekkers
+ 1 mogelijk op trek
8
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Kievit (Vanellus vanellus)
68
 Gegevens tonen Algemene soort Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata)
6
  Dagtotaal
1
trekker
6
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2019