fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Bois de Cise, 2021
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zaterdag 20 februari 2021 tot en met zondag 25 april 2021

Aantal teldagen : 9
Aantal teluren : 26h40

Aantal vogels : 9709
zondag  2021 06h35-14h00 06h35-14h00 - Duur : 07h25 
Wassende maan (13 dagen) : Maansopkomst om 18h53 en maansondergang om 6h20
Zonsopkomst om 06h39 en zonsondergang om 21h04
Eerste daglicht om 06h04 en laatste om 21h40
Commentaar :
06h35-07h00 : Météo : très frais du fait du vent de NE affirmé : 3 à 4 Bft. Nébulosité nulle. Observateurs : Thierry Rigaux (dès 6h35) puis avec François Méranger, puis Rodolphe Benmouhoub. NB : les données présentées ici sont des minima en deçà de la réalité du flux pour les Goélands bruns, non suivis en permanence. Les mouvements (modestes) de G argentés et Mouettes rieuses ne sont pas comptés. Pour les argentés, difficile de faire la part des choses entre mouvements locaux et mouvements de migrateurs.
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
121
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Lepelaar (Platalea leucorodia)
244
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
16
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
11
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
13
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Smelleken (Falco columbarius)
7
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomvalk (Falco subbuteo)
6
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Regenwulp (Numenius phaeopus)
17
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)
275
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
837
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zomertortel (Streptopelia turtur)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koekoek (Cuculus canorus)
-
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gierzwaluw (Apus apus)
1065
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Oeverzwaluw (Riparia riparia)
395
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
775
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Huiszwaluw (Delichon urbicum)
120
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boompieper (Anthus trivialis)
31
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
1635
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
1151
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
109
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
70
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
1
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
891
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
69
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
427
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
12
  Dagtotaal
113
trekkers
104
trekkers
4
trekkers
1
trekker
1
trekker
2
trekkers
4
trekkers
2
trekkers
100
trekkers
8
trekkers
1
trekker
+ 1 trekt niet door
716
trekkers
101
trekkers
388
trekkers
79
trekkers
1
trekker
54
trekkers
314
trekkers
12
trekkers
1
trekker
1
trekker
298
trekkers
11
trekkers
107
trekkers
2
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Algemene soort Bergeend (Tadorna tadorna)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Zilverreiger (Casmerodius albus)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
1
 Gegevens tonen Algemene soort Tureluur (Tringa totanus)
47
 Gegevens tonen Algemene soort Groenpootruiter (Tringa nebularia)
4
 Gegevens tonen Algemene soort Witgat (Tringa ochropus)
5
 Gegevens tonen Algemene soort Bosruiter (Tringa glareola)
2
 Gegevens tonen Algemene soort Grote Mantelmeeuw (Larus marinus)
3
 Gegevens tonen Algemene soort Reuzenstern (Hydroprogne caspia)
4
 Gegevens tonen Algemene soort Zwarte Kraai (Corvus corone)
21
 Gegevens tonen Algemene soort Barmsijs (Carduelis flammea)
52
  Dagtotaal
3
trekkers
2
trekkers
1
trekker
+ 1 mogelijk op trek
29
trekkers
1
trekker
1
trekker
2
trekkers
3
trekkers
4
trekkers
2
trekkers
49
trekkers
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2021