fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Jaaroverzicht : Colline de Sion, 2019
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Overzicht van dagtotalen, fenologische veranderingen en veel meer.
 
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van de trekduur : Deze grafiek vergelijkt de duur van de trekperiodes tussen de verschillende telposten.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Vergelijking van trekdata : Deze grafiek toont het trekverloop tussen de eerste en laatste waarneming. Hij geeft aan wanneer 1%, 10%, 50%, 90% en 99% van de doortrekkers gepasseerd zijn. Dankzij deze ijkpunten is het mogelijk om alle telposten onderling te vergelijken.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Trend van jaar tot jaar : Dit histogram vergelijkt jaartotalen.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Fenologische trend : Dit lijndiagram toont de trekperiode met het moment waarop 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers is gepasseerd. De grijze verticale lijn geeft de topdag weer; deze wordt enkel weergegeven wanneer een bepaald jaar gekozen wordt.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, alle jaren en een soort.

Verschuiving van de data : Deze grafiek toont verschuivingen in data en de duur van de trekperiodes.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Totalen per uur : Deze grafiek toont de spreiding van het totaal aantal vogels over de uren van een dag. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per dag : Deze grafiek toont de verdeling van de dagtotalen. Rode staven stellen de totalen per decade voor. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Relatieve doortrek per dag : Deze grafiek toont de procentuele verdeling van de trek per dag. De verticale rode lijnen duiden aan wanneer 10%, 50% (mediaan) en 90% van de doortrekkers gepasseerd is. Wanneer een specifiek jaar gekozen wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per decade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per decade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per decade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per decade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per decade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Trekverloop per pentade : Dit staafdiagram geeft de trektotalen per pentade weer. Wanneer een bepaald jaar geselecteerd wordt, dan wordt het gemiddelde van alle jaren in het grijs weergegeven.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een of alle jaren en een soort.

Uurgemiddelde per pentade : Dit staafdiagram toont het uurgemiddelde van het aantal doortrekkers per pentade. Na selectie van een bepaald jaar, wordt het uurgemiddelde per pentade voor alle teljaren in het grijs weergegeven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Samenvattende tabel : Deze tabel geeft de totalen voor het telseizoen op en de totalen van de laatste teldagen. De bovenste tabel vermeldt de doelsoorten (doorgaans algemene soorten) op de telpost.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een telpost, een jaar en alle soorten.

Trekoverzicht : Dit pictogram toont de trekperiodes voor elke soort voor een bepaalde telpost in een jaar naar keuze. Beweeg met de muis over de vakken om de aantallen weer te geven.
Beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor een of alle telposten, een of alle jaren en alle soorten.

Bezoekfrequentie : Dit pictogram geeft de bezoekfrequentie van de trektellers op de telpost weer. De ''waarnemersdruk'' is beschikbaar voor een specifiek jaar (dag per dag) of voor alle jaren. Beweeg met de muis over de vakken voor aanvullende informatie.
Niet beschikbaar. Deze voorstelling is beschikbaar voor enkel alle telposten, een of alle jaren en een soort.

Verspreidingskaart : Deze kaart drukt het relatieve belang uit van de verschillende telposten voor de doortrek van een geselecteerde soort. De stippen stellen het relatief aantal exemplaren per telseizoen voor.

Periode: van zondag 15 september 2019 tot en met woensdag 16 oktober 2019

Aantal teldagen : 32
Aantal teluren : 160h42

Aantal vogels : 175389
woensdag  2019 07h40-13h00 07h40-13h00 - Duur : 05h20 
Afnemende maan (17 dagen) : Maansopkomst om 20h20 en maansondergang om 10h19
Zonsopkomst om 07h57 en zonsondergang om 18h45
Eerste daglicht om 07h25 en laatste om 19h16
Commentaar :
07h40-08h00 : Edouard Lhomer, Elise Lauwerière, Audrey Granadel , Victor Perrette, Claude Maurice.,08h00-09h00 : Edouard Lhomer, Elise Lauwerière, Audrey Granadel , Victor Perrette, Claude Maurice.,09h00-10h00 : Edouard Lhomer, Elise Lauwerière, Audrey Granadel , Victor Perrette, Claude Maurice.,10h00-11h00 : Edouard Lhomer, Elise Lauwerière, Audrey Granadel , Victor Perrette, Claude Maurice.,11h00-12h00 : Edouard Lhomer, Elise Lauwerière, Audrey Granadel , Victor Perrette, Claude Maurice.,12h00-13h00 : Edouard Lhomer, Elise Lauwerière, Audrey Granadel , Victor Perrette. Vulcains : 22
 Doelsoorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sperwer (Accipiter nisus)
86
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Buizerd (Buteo buteo)
32
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Torenvalk (Falco tinnunculus)
53
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Holenduif (Columba oenas)
571
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Houtduif (Columba palumbus)
53075
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomleeuwerik (Lullula arborea)
1546
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
97
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Graspieper (Anthus pratensis)
1248
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
463
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Heggenmus (Prunella modularis)
545
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Beflijster (Turdus torquatus)
5
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Merel (Turdus merula)
257
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zanglijster (Turdus philomelos)
1419
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Lijster (Turdus viscivorus)
153
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Phylloscopus sp. (Phylloscopus sp.)
73
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Tjifttjaf (Phylloscopus collybita)
77
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla)
152
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Paridae sp. (Paridae sp.)
105
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Zwarte Mees (Periparus ater)
194
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
4917
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Koolmees (Parus major)
1531
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Boomklever (Sitta europaea)
63
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Gaai (Garrulus glandarius)
4465
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Spreeuw (Sturnus vulgaris)
1786
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
1258
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Vink (Fringilla coelebs)
90751
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Keep (Fringilla montifringilla)
350
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Europese Kanarie (Serinus serinus)
29
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Groenling (Carduelis chloris)
42
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Putter (Carduelis carduelis)
145
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Sijs (Carduelis spinus)
1708
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Kneu (Carduelis cannabina)
790
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
48
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
1745
  Dagtotaal
6
trekkers + 1 plaatselijk
+ 2 plaatselijke
2
trekkers + 3 plaatselijke
3
trekkers
368
trekkers
56
trekkers
8
trekkers
28
trekkers
32
trekkers
11
trekkers
3
trekkers
34
trekkers
12
trekkers
9
trekkers
2
trekkers
1
trekker
7
trekkers
1
trekker
11
trekkers
513
trekkers
61
trekkers
6
trekkers
195
trekkers
82
trekkers
21
trekkers
1474
trekkers
8
trekkers
1
trekker
1
trekker
8
trekkers
157
trekkers
2
trekkers
1
trekker
63
trekkers
 Andere soorten
Totaal
 Gegevens tonen Fenologie tonen Algemene soort Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
76
 Gegevens tonen Algemene soort ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
60
 Gegevens tonen Algemene soort Tuinfluiter (Sylvia borin)
5
 Gegevens tonen Algemene soort Raaf (Corvus corax)
-
  Dagtotaal
7
trekkers
3
trekkers
1
trekker
+ 2 plaatselijke
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2019